24 marts 2021
Artikel

Giv arbejdsmiljøet et gevaldigt løft og få 80% af udgifterne dækket

Fra sidst i marts kan du søge en 100 millioner kr. stor pulje til forebyggelse af nedslidning og ulykker i SMV’er. De næste tre år udmøntes 100 millioner kroner til projekter, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker blandt medarbejdere i små og mellemstore virksomheder.

Folketinget har afsat puljen til forebyggelsesinitiativer for små, private virksomheder i perioden 2021 2023. 

Af finanslovsforslaget fremlagt i december fremgår det, at formålet med ordningen er at forebygge, at ansatte små, private virksomheder nedslides fysisk eller psykisk, kommer ud for arbejdsulykker samt fremme ansattes sundhed ved fysisk træning på arbejdet.    

Midlerne vil kunne søges af alle små, private virksomheder med maksimalt 50 ansatte, og virksomheden opnår 80 % støtte ved godkendte ansøgninger. 

 

Hvad kan der søges støtte til? 

Der kan søges om støtte til projekter med rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere, hvor rådgivningen tilpasses den enkelte virksomheds behov, og f.eks. kan bestå i hjælp til, at virksomheden får kortlagt behov i forhold til aktuelle fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblematikker. 

 Der kan herudover søges om støtte til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet samt leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risici for arbejdsulykker. 

 

Hvis dette er noget for dig og din virksomhed, kan du få hjælp i vores alumnenetværk.  

Precure har tidligere deltaget i Danish Tech Challenge og kan hjælpe dig med at afklare dine muligheder samt hjælpe med ansøgning og implementering af projektet. 

 Kontakt: Søren Würtz på sw@precure eller 22 77 24 30