09 november 2020
Artikel

Virtuelle møder skal bane vej for eksporten

Industriens Fond har i samarbejde med Danish Export Association iværksat projektet ‘Fra Fax Til Virtuelle Møder’, hvis mål er at gøre danske virksomheder bedre til at holde onlinemøder med udenlandske kunder og partnere. Som udgangspunkt vil projektet lægge fokus på det tyske marked og vil give danske virksomheder nogle konkrete værktøjer, som kan styrke salget til Tyskland. Hvis din virksomhed laver forretning med Tyskland, så deltag i dette gratis projektforløb.

Den globale efterspørgsel efter danske varer er under pres som følge af coronavirussens påvirkning af lande og virksomheder mange steder på kloden. Det gælder også for det vigtige tyske marked, hvortil en stor del af den danske eksport ellers retter sig mod. 

”Den globale situation, som vi befinder os i nu, tvinger danske eksportører til at arbejde anderledes, fordi der er opstået nye barrierer for salget. Derfor er udfordringen, at virksomhederne skal omstille sig til at arbejde mere digitalt. For eksempel ved at holde virtuelle møder. Det kræver kompetenceudvikling, hvis man skal opnå gode resultater, og derfor er det her projekt højaktuelt netop nu,” siger Thomas Hofman-Bang, administrerende direktør i Industriens Fond om baggrunden for at støtte projektet.

Fonden støtter det nye projekt – Fra Fax Til Virtuelle Møder – med 1,8 millioner kroner som led i fondens særlige corona-initiativ www.genstartNU.dk, der har til formål at hjælpe danske virksomheder bedst muligt gennem coronakrisen.

En anden digital verden

I omegnen af 13 procent af Danmarks samlede eksport går til Tyskland. Det gør markedet til ét af de absolut vigtigste i det danske eksportmix. Men selvom Tyskland ligger lige syd for os, så er den digitale udvikling på markedet meget anderledes end den danske.

”Tyskland har en anden forretningskultur og andre forventninger til et samarbejde. Nogle virksomheder i Tyskland bruger for eksempel stadig fax og er digitalt bagud, så derfor kræver det mere af både den danske og den tyske virksomhed at gennemføre et virtuelt møde,” siger Ulrik Dahl, CEO i Eksportforeningen. ok

Workshops klæder sælgeren på 

Derfor skal Fra Fax Til Virtuelle Møder-projektet i første omgang afdække, hvad der skal til for, at danske virksomheder får størst mulig succes med at holde virtuelle møder med tyske virksomheder.
Næste skridt er at give danske virksomheder konkrete værktøjer til virtuelle møder gennem online workshops, erfaringsudveksling og præsentationer foran tyske virksomheder, så deltagerne kan afprøve og videreudvikle deres tilgang til det tyske marked. 

”Virksomhederne skal blive i stand til at opretholde og udvide salget til Tyskland. Og på sigt supplere de fysiske møder med virtuelle for et styrket samarbejde med tyske partnere og kunder. Projektet er relevant nu og her, men også i fremtiden, hvor deltagerne kan tage kompetencerne fra projektet med til andre markeder,” siger Ulrik Dahl.   

Projektet afsluttes med en e-bog, som samler viden og værktøjer fra hele projektets løbeperiode. Bogen stilles efterfølgende til rådighed for alle danske eksportvirksomheder. 

Ønsker du og din virksomhed mere information om projekt  ’Fra Fax Til Virtuelle Møder’ så kan du se mere her eller tilmeld dig her. 

Kilde: Industriens Fond, Danish Export.