DHI

“DTU har den teoretiske viden, og vi kommercialiserer den”

For at man kan bade i havnebassinet i Københavns Havn, kræver det, at man kan overvåge tilstanden af blandt andet bakterier og strømninger i realtid. Det kan DHI, der har hovedkontor i DTU Science Park. Virksomheden udvikler computermodellering til overvågning af vand i både vandløb, oceaner eller mere kunstige forhold i byer eller på renseanlæg. I dag har virksomheden mere end 1.100 medarbejdere på verdensplan og en stor praktisk viden om vandmiljøer, mens ny dyb forskning bliver foretaget i samarbejde med DTU.

Ligesom 55 pct. af virksomhederne, der holder til i DTU Science Park samarbejder DHI med DTU. Det giver bl.a. en mulighed for at finansiere Ph.d.-stillinger i fællesskab og ofte med støtte fra Innovationsfonden. Derudover underviser flere af DHI’s medarbejdere på DTU.

”Vi laver ikke grundforskning. Hvis vi er på et projekt, hvor man gerne vil skabe noget nyt, så er det godt at arbejde sammen med nogen, der har de dybe forskningskompetencer. DTU har den teoretiske viden, og vi kommercialiserer den viden. Det er desuden vigtigt for os, at vi kan profilere DHI over for de studerende på DTU Miljø, DTU Mekanik og DTU Commute.

Vi er afhængige af at få tilført nye kompetencer og viden for at være ledende aktør i det her felt, og det får vi blandt andet ved at ansætte studerende fra DTU og ved at deltage i fælles forskningsprojekter,” siger Ole Mark, der er forskningschef i DHI.

Læs mere om, hvad DTU Science Park tilbyder virksomheder som DHI.

DTU Science Park huser

319 virksomheder med 5115 medarbejdere