Webinar: Danmarks Første Havplan 

Vær med til et eftermiddagswebinar og hør om den nye havplan, hvad den indeholder, samt hvordan man kan sikre en bæredygtig udvikling af havområderne. 

Søfartsstyrelsen ventes at sende Danmarks første havplan i høring i starten af 2021. 

Rammebetingelserne vil omfatte benyttelse til søs som f.eks. havmølleparker, råstofindvinding, fiskeri, akvakultur til havs, samt muligheder for friluftsliv og beskyttelse og forbedring af havmiljøet. Sammen med havplanen vil der være en miljøvurdering af planen som også vil blive præsenteret. 

Indlæg fra interessenter vil forholde sig til havplanens indhold, ønsker og bekymringer, og forhold der skal belyses i en høringsfase. 

 

Webinaret foregår onsdag d. 21. april 2021, kl. 14:00-16:30 

Se det fulde program og tilmeld dig her.