Webinar: Det digitale potentiale – hvordan indfrier vi det?

Til dette webinar vil IDA transmittere konferencen ”Det digitale potentiale – hvordan indfrier vi det?” fra Fællessalen på Christiansborg.

Konference vil sætte fokuset på hvordan Danmark kan blive styrket på digitale, datatransmitterende teknologier.

Corona-krisen har tydeliggjort, at digitaliseringsniveauet er afgørende for sammenhængskraften i et moderne samfund som det danske. Både befolkningen som helhed, de danske private virksomheder og offentlige institutioner har fået udstillet vigtigheden af at være på forkant med et højt digitaliseringsniveau.

Derfor har Dansk Metal, ATV og Ingeniørforeningen, IDA har valgt at gå sammen med Katarina Ammitzbøll (K) og Mona Juul (K) for at invitere til konference med fokus på indfrielsen af det digitale potentiale. Med konferencen ønsker vi at sætte fokus på udfordringer og muligheder for, at det digitale potentiale udnyttes efter bedste evne i fremtiden, og forsøge at belyse hvilke løsninger, som politikerne kan initiere for, at Danmark er rustede til at håndtere og drage nytte af de teknologiske muligheder.

Webinaret kommer til at foregå torsdag d. 06. november kl. 08.30-11.45

Program: 

Moderator: Christiane Vejlø, ekspert i fremtidsteknologi og digitale trends

Kl. 8.45    Velkomst v/Katarina Ammitzbøll, MF og videohilsen fra erhvervsminister, Simon Kollerup, MF

Kl. 9.00   Hvorfor skal Danmark have en strategi for det digitale potentiale? v/Casper Hansen, CEO, Technicon og medlem, ATV

Temadrøftelse #1: Hvordan får virksomhederne fuldt udbytte af de digitale muligheder?
Kl. 9.20 Hvilket potentiale findes i den offentlige sektor? v/Kiann Stenkjær Hein, Managing director, PUBLIC Danmark

Kl. 9.35 Hvordan blev en dansk industrivirksomhed vandt prisen for årets digitale omstilling 2019? v/Søren Hovmand, CEO, Hovmand A/S

Kl. 09.50 Pause

Temadrøftelse #2: Hvordan sikrer vi, at Danmark har kapaciteten til at løfte det digitale kompetencebehov?

Kl. 10.05 Teknologiforståelse som obligatorisk faglighed i grunduddannelser v/Ole Sejer Iversen, professor og formand for ekspertskrivegruppen for faget teknologiforståelse

Kl. 10.20 Hvordan ser den danske kapacitetsudfordring med digitale kompetencer ud på universiteterne? v/Stephen Alstrup, professor i algoritmer og big data og vismand, ATV

Kl. 10.35 Hvilke kapacitetesudfordringer findes i mulighederne for efteruddannelse?  v/Stefan Lezuik, souschef, Uddannelses- og IKT-sekretariatet, Dansk Metal

Kl. 10.50 Paneldebat med Katarina Ammitzbøll (KF), Stinus Lindgren (RV), Ulla Tørnæs (V) , Christel Schaldemose (mep S), Thomas Damkjær Petersen, formand IDA

Kl. 11.40 Tak for i dag v/Mona Juul

Webinaret er gratis for alle – også for dig, som ikke er IDA-medlem.

Få mere information om tilmelding her.