Heldagswebinar: DNA metoder til kortlægning af tekniske og naturlige økosystemer

Kom og hør om anvendelsesmuligheder af DNA og eDNA-metoder.

Til dette heldagswebinar med IDA har du mulighed for at dykke ned i DNA’ens verden og få indblik i den hastende udvikling af DNA- og eDNA-metoder.

Du kommer også til at høre om, hvordan man bruger DNA-metoder til at kortlægge tekniske og naturlige økosystemer.

Webinaret kommer til at foregår mandag d. 2. november kl. 10.00-16.00

Program:

10:00-10:05 Velkomst v Vibeke Borregaard, Krüger/IDA Miljø

10:05-10:45 Miljø-DNA studier af biodiversitet v/Philip Francis Thomsen, Århus Universitet.

10:45-11:15 DNAmark – en national DNA referencedatabase v/Kristine Bohmann, København Universitet.

11:15-11:25 Pause

11:25-11:50 Anvendelse af eDNA til naturovervågning v/Martin Hesselsøe, NIRAS.

11:50-12:05 DNA metoder til biologisk kvalitetsvurdering af vandløb og andre recipienter v/Nadieh de Jonge, Postdoc NIRAS.

12:05-12:45 Frokost pause

12:45-13:15 Microflora Danica – kortlægning af Danmarks mikroorgansimer v/Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet.

13:15-13:40 Anvendelse af DNA sekventering til overvågning og kontrol af mikrobiologien i danske renseanlæg v/Marta Nierychlo, Aalborg Universitet.

13:40-14:10 Online DNA v/Mikkel Stockholm-Bjerregaard, Krüger.

14:15-14:45 Pause

14:45-15:15 Resistens måling i spildevand v/Frank Møller Aarestrup, Danmarks Tekniske universitet.

15:15-15:45 ”eDNAs nuværende og fremtidige anvendelse i den marine overvågning og myndighedsopgaver” v/Ulrik Christian Berggreen og Martin Søndergaard Jørgensen, Miljøstyrelsen.

15:45-16:00 Diskussion og afslutning Vibeke Borregaard, IDA Miljø

Det koster 75 kr. at deltage i webinaret. Få mere information om tilmelding her.