Webinar: Jagten på bæredygtige proteiner – nu online! 

Unibio har udviklet en bæredygtig og økologisk teknologi, der omdanner metan til proteinprodukter. Dette kan både anvendes til at føde den 3. verden og til dyrefoder. Kom og hør mere til dette spændende aftenswebinar. 

Direktør Henrik Busch-Larsen og Teknisk direktør Jess Dragheim fra Unibio holder foredrag om fremstilling og markedsføring af bæredygtige proteiner. Unibio har udviklet en konkurrencedygtig, bæredygtig og økologisk fermenteringsteknologi, der kan omdanne metan fra alle kilder til et stærkt koncentreret proteinprodukt. Det har resulteret i spændende projekter. 

Proteinerne fremstilles ved kontinuerlig fermentering i en U-loop fermenter med statiske mixere og en pumpe til at drive væskestrømmen. Produktionsprocessen er aerobisk med metangas som kulstof- og energikilde for en bakteriekultur. Rent oxygen bruges til iltning af fermenteringsprocessen, og ammoniak anvendes som nitrogenkilde. Ud over bakteriekulturen og substrater anvendes vand og fosfor samt en række mineraler i fermenteringsprocessen. Natriumhydroxyd og svovlsyre anvendes til at regulere pH-værdien. Fosfat tilføres som fosforsyre og mineralerne som sulfater, klorider eller nitrater. pH reguleres til 6,5 og temperaturen holdes på 45 gr. 

Brugen af metangas til fremstilling af biogasser er gavnlig for miljøet, da der det eneste biprodukt er vand. 

Webinaret foregår torsdag d. 22. april 2021, kl. 18:30-20:00 

Læs mere og tilmeld dig her.