Webinar: Naturødelæggelse og klimaforandringer kan øge risiko for pandemier

Til dette webinar sætter IDA fokus på virus og vacciner, hvor du får indblik i den nyeste viden og forskning af førende eksperter.

Hvordan hænger menneskets påvirkning af naturen, klimaforandringer og biodiversitetskrise sammen med det stigende antal af sygdomme, der hopper fra den vilde natur til mennesket? Få svaret på dette, når IDA i samarbejde med Københavns Universitet holder en spændende webinar.

Ebola, SARS, MERS og senest COVID-19 er alle nye virussygdomme. Men de har mere til fælles end det. De kommer alle fra vilde dyr. Antallet af sygdomme fra vilde dyr, der hopper til mennesker, er eksploderet. Og det er der gode grunde til. Når naturlige økosystemer forstyrres eller vilde dyrs levesteder forsvinder, bliver mennesker og deres husdyr både mere attraktive og lettere tilgængelige for virusser. Virusser leder nemlig altid efter en ressource, de kan leve af – og når mennesket og vores husdyr i dag udgør 96 % af biomassen af alle verdens pattedyr, er de en nærliggende ressource at springe på.

Det kan måske lyde overdrevet, når klimaforandringer og tab af biodiversitet og økosystemer af forskningen kædes sammen med pandemier som Covid-19. Men når vi mennesker direkte eller indirekte ødelægger dyrs levesteder, og op mod 70 procent af de naturlige økosystemer er påvirket, så kan de blive tvunget til at søge nye habitater for at overleve og komme tættere på vores husdyr og på mennesker. Det gælder eksempelvis flagermusen, der bærer mange virusser.

Professor Carsten Rahbek vil fortælle om, hvordan menneskets påvirkning af naturen, klimaforandringer og biodiversitetskrise hænger sammen med det stigende antal af sygdomme, der hopper fra den vilde natur til mennesket og til vores husdyr – som det vil danne fagligt grundlag for en deltager-baseret diskussion om emnet.

Webinaret kommer til at foregå torsdag d. 29. oktober kl. 09.00-10.00

Oplægsholder

Carsten Rahbek, professor i biologi og leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima under Københavns Universitet. Han er blandt de 1 % mest citerede forskere i verden inden for feltet makroøkologi, biodiversitet og klima, men arbejder også med sygdomme. Han er indvalgt medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og har modtaget mange nationale og internationale, bl.a Det Frie Forskningsråds Eliteforsk-pris.

Webinaret er gratis for alle – også for dig, som ikke er IDA-medlem.

Få mere information om tilmelding her.