Projekt ”plante træer”

DTU Science Park og Rudersdal Kommune har indgået et samarbejde vedr. donation af træer.

DTU Science Park er beliggende i et forsøgsareal for Aboretet, der med sine 1600 arter er den største samling af træer og buske, der bl.a. bruges til forskning og undervisning. DTU Science Park er derfor beliggende i et område med vild natur og høj biodiversitet.

I DTU Science Park ønsker vi at fremme bæredygtigheden og styrke biodiversiteten. Derfor har vi et princip om at plante to nye træer, når et træ fældes.

Da området i Forskerparken er ved at være opbrugt, har DTU Science Park og Rudersdal Kommune indgået et samarbejde om at donere træer til Rudersdal Kommune.

Træerne plantes til fordel for lokalmiljøet og den fælles bæredygtige dagsorden.

Træerne vil i første omgang plantes på arealet mellem Nærum Station og Skodsborgsvej.

Den 11. november kl. 10 bliver det første spadestik taget af Court Møller, formand for Teknik- og Miljøudvalget sammen med en repræsentant fra DTU og Lars Birch, Director of Real Estate & Facilities, fra DTU Science Park.