Sundhedsdata, der skaber værdi for borgeren

I HealthD360-projektet arbejdes der konkret med en case om diabetiske fodsår og sundhed hos ældre mennesker. Målet er at give den enkelte borger bedre diagnostik, forebyggelse og behandling. Deltag og hør mere om projektet på webinaret den 28. april.

I takt med at vi lever længere, bliver flere ramt af kroniske sygdomme og livsstilssygdomme. Samtidigt oplever mange ældre udfordringer både i forhold til den fysiske og mentale sundhed.

HealthD360-projektet er støttet af Innovationsfonden, og 19 partnere arbejder på at skabe bedre sundhed for borgerne ved at samle data fra det offentlige sundhedssystem og koble dem med data fra borgernes smartphones og ”wearables”. Ambitionen er at fremme mere personlige, sikre og sammenhængende behandlingsforløb i et samarbejde med patienter og sundhedspersonale.

Webinaret arrangeres af IDA, ingeniørforeningen