Forskerparken hørsholm

DTU Science Park går op i bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri er en betegnelse for byggeri, der lever op til FN’s kriterier for bæredygtighed. Det vil sige, at et byggeri er bæredygtigt i både miljømæssig, økonomisk og social forstand. I DTU Science Park er der fokus på at bygge mere bæredygtigt, og heldigvis er Forskerparkens virksomheder helt enige.

Hvad betyder bæredygtigt byggeri i DTU Science Park? 

I Forskerparken bor der næsten 300 virksomheder, som arbejder med deep tech, og som er en del af et unikt community, hvor man samarbejder både med hinanden og med DTU om at skabe innovative produkter og dermed vækst i virksomhederne, og her har bygningernes udformning en stor betydning.

”Bæredygtigt byggeri, det handler rigtig meget om at tænke i helheder, så når man betragter det som et projekt, er det vigtigt, at slutbrugeren er med hele vejen i forløbet og ofte langt tidligere og tæt i processen, end man normalt oplever det i byggebranchen, så man kigger på anvendelsen også. Det vil altså sige at bæredygtigt byggeri, det handler kort sagt om helheder i livscyklus analyser og helt til måden man køber ind på med deklarationer på miljø produkter. Det er et stort bredt område,” forklarer Lars Birch, Director of Real Estate & Facilities i DTU Science Park, og fortsætter: ”Det er processen, der ligesom favner området bæredygtigt byggeri, så vi tænker det bredt og sørger samtidig for at bygge på det rigtige tidspunkt af året og skåner vores omgivelser”.

I DTU Science Park er virksomhederne meget optaget af bæredygtighed og er begunstiget af det miljø som Forskerparken ligger i og nærheden til DTU, som gør, at Forskerparken får foræret nogle omgivelser som hjælper med at tænke bæredygtigt og samtidig giver muligheden for at teste nogle nye materialer og produkter af såsom bl.a. Sensorstyring enheder, der er udviklet af nogle af startupvirksomhederne og et samarbejde med virksomheden Søuld om ålegræs som akustikdæmpende materiale.

”Jeg tror, at DTU Science Park kan gøre en forskel på bæredygtigt byggeri, fordi vi har mange af de nye iværksættere på banen meget tidligt. Så dels er vi omgivet af en masse virksomheder, der værdsætter bæredygtighed, men vi har jo også accelerationsprogrammer, der har fokus på bæredygtighed, og det at få integreret dem i vores byggeprocesser og drift er en stor gave at have, og på den måde er vi foran i både store og små tiltag,” fortæller Lars Birch.

En vigtig målestok på, at Forskerparken er på rette vej

DTU Science Park har i mange år tænkt bæredygtigt – også hvad angår bygningerne i den grønne park, men det er ikke altid blevet dokumenteret og certificeret.

I Danmark er det blevet mere og mere udbredt at certificere byggeriernes bæredygtighed og i DTU Science Park arbejdes der også på at få certificeret bæredygtige bygninger. Til dette formål agter DTU Science Park at anvende DGNB, som er det mest anvendte certificeringssystem herhjemme.

”Vi arbejder med DGNB på den måde, at når vi bygger nye huse, så skal de være certificerede, og så arbejder vi med, at vi vil områdecertificere hele Forskerparken i Hørsholm, som er et stort og omfattende projekt, men vi synes, at det er vigtigt at få skabt det rigtige miljø for vores kunder og virksomheder,” fortæller Lars Birch.

I øjeblikket er der flere nye bæredygtige byggerier på vej, og der er også planer om at få etableret en solenergipark, som skal anvendes til test og afprøvning om at få optimeret solvarmeanlæg ind i industrien.

Virksomhederne i front på bæredygtigt byggeri

DTU Science Park huser en af verdens mest bæredygtige virksomheder, Chr. Hansen, og i øjeblikket er ingrediensvirksomheden i gang med en markant udvidelse af virksomhedens hovedkontor og forsknings- og udviklingsfaciliteter i Forskerparken. Her er der tænkt grønne løsninger ind i byggeriet, og der arbejdes mod en DGNB-certificering.

Bæredygtigheden er tænkt ind i alle aspekter af bygningerne inden for en lang række områder som for eksempel byggematerialer, genanvendelighed, indeklima, miljø og sikkerhed. For eksempel bliver der arbejdet på at minimere brugen af aluminium på facaderne, som Chr. Hansen har valgt skal være natursten. Det giver en høj genanvendelsesmulighed og kræver samtidig minimum vedligehold, som igen sparer energi. Andre initiativer inkluderer LED-belysning overalt, energispare-ruder, solceller på taget, som kan være med til at generere strøm og en høj grad af genindvinding af varme gennem ventilationssystemer.  Så vidt muligt er der valgt at benytte trækonstruktioner i for eksempel kantine og auditorium frem for beton.

En anden bæredygtig virksomhed i DTU Science Park, rådgivnings- og forskningsvirksomheden, DHI, fik i 2018 bygget et helt nyt domicil. Målet har været at skabe et byggeri, der afspejler organisationens arbejde med vand i naturen. Husets bærende vægge og kerner er skabt i rå betonelementer. Søjler, trapper og værn fremstår i ubehandlet stål, og genbrugstræ fra byggegrunden er brugt aktivt i indretningen. Den godt 6.000 m2 store DGNB-certificerede bygning i tre etager er indrettet med et fokus på areal- og flowoptimering samtidig med, at de unikke omgivelser skaber en sammenhæng mellem ude og inde. Byggeriet er et stærkt bevis på, at betonelementer kan have en fremtrædende rolle i et højtcertificeret DGNB-byggeri. Betonens rå fremtoning bidrager til virksomhedens identitet og fortælling samtidig med, at man har opført et byggeri, der skaber de bedste rammer for DHI’s medarbejdere.

Bæredygtighed indenfor byggeri i fremtiden

Der er yderst ambitiøse planer i forhold til en grøn og bæredygtig fremtid i Danmark. Det gælder ikke mindst målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % frem mod 2030. Her vil bæredygtigt byggeri spille en vigtig rolle, hvor der er et stort potentiale for at reducere CO2, da byggebranchen står for 43 % af Danmarks CO2-udledning.

Med DTU og de næsten 300 deep tech-virksomheder i ryggen, har DTU Science Park alle forudsætninger for at skabe kontormiljøer, der i fremtiden er DGNB-certificerede.

På den måde vil DTU Science Park være med til at præge bæredygtigt byggeri i en positiv retning.

Kilder: Rudersdal avis, www.chr-hansen.com, www.contiga.dk