Investorer skyder 180 mio. kr. i MedTrace, som ligger i DTU Science Park

Schweiziske Swisscanto Invest, ATP og BankInvest er blandt de investorer, som nu skyder 180 mio. kr. ind i danske MedTrace med speciale i behandling af hjertepatienter. Kapitalindsprøjtningen er et afgørende skridt i virksomhedens plan om ekspansion til USA samt etablering af nyt forretningsområde inden for kræftdiagnostik.

Danske MedTrace har udviklet en fuldautomatisk teknologi, som gør radioaktivt vand klinisk anvendeligt, når hjertepatienter skal diagnosticeres. Det radioaktive vand, som traditionelt set bruges til visse typer scanninger, kan nu produceres inde i selve scanningslokalet, så hospitaler kan scanne flere patienter på kortere tid – og opnå scanningsresultater, der er 50 pct. mere præcise end de konventionelle SPECT-scanninger. En nicheteknologi, som alene til hjertepatienter vurderes at have et markedspotentiale på 6 mia. kr. på verdensplan.

Med investorer som Swisscanto Invest, ATP og BankInvest ombord kan MedTrace nu sætte ekstra fart på sine europæiske og amerikanske ekspansionsplaner. Den trecifrede millioninvestering skal bl.a. bane vejen for kliniske studier i USA og rykke selskabet nærmere en børsintroduktion.

”Jeg er ovenud lykkelig og stolt over at få en så stærk kombination af investorer ind i MedTrace. Investeringen er en blåstempling af vores teknologi og forretningsmodel og samtidig en garanti for, at vi nu kan ekspandere. Vi kan gå i gang med vores kliniske studier i USA og begynde at skalere vores europæiske forretning,” siger Martin Stenfeldt, adm. direktør i MedTrace.

 

Stærk case med stort vækstpotentiale

Selskabets primære fokus har indtil nu været på kardiologi – diagnosticering af hjertesygdomme ­– men MedTraces teknologi og knowhow har også potentiale til at forbedre diagnosticering og behandling af kræftpatienter. Kombinationen af en stærk position på hjerteområdet og potentiale på kræftområdet fik netop schweiziske Swisscanto Invest til at melde sig som en af de største investorer.

”MedTrace har et betydeligt kommercielt potentiale med sin teknologi og sine produkter, der øger innovationen inden for radioaktivt vand og løfter kvaliteten af ​​hjertediagnostik til et nyt niveau. Med de første produkter inden for kardiologi, der allerede er i klinisk brug, ser anvendelsen inden for onkologi ud til at være et naturligt næste skridt med et enormt markedspotentiale. Vi er glade for at investere i denne fremtidige udvikling som en del af et konsortium af stærke investorer med fælles ambitioner og forhåbninger for virksomheden,” udtaler Dr. Robert Schier, Investment Director i Swisscanto Invest.

 Danske ATP ser investeringen som en mulighed for at skabe et højt afkast samtidig med, at der skabes vækst og arbejdspladser i Danmark.

”Vi kigger efter investeringsmuligheder i alle led af den finansielle fødekæde her i Danmark og ser MedTrace som en højteknologisk dansk virksomhed med et stort potentiale for vækst både geografisk og på produktsiden. Håbet er, at vi på sigt kan være med til at bane vejen for en børsnotering af MedTrace i Danmark,” forklarer Claus Berner Møller, underdirektør for Danske Aktier i ATP.

Også hos BankInvest er der store forventninger til MedTraces kommende udvikling.

”MedTrace har med sine teknologier og produkter formået at gøre radioaktivt vand langt mere tilgængeligt som sporstof ved scanninger. Dette giver et betydeligt løft i både kvalitet og økonomi ved hjertescanninger til stor gavn for patienter og sundhedssystemet. Næste skridt er at udbrede teknologien til kræftscanninger, der vil udvide potentialet massivt. I BankInvest Small Cap Danske Aktier ser vi frem til de kommende års rejse med MedTrace, hvor en børsnotering meget vel kan blive en realitet inden for en årrække,” siger Stefan Ingildsen, seniorporteføljeforvalter hos BankInvest.

Vækstfonden, som er en del af aktionærgruppen, ser også positivt på planerne om en kommende børsnotering.

 

Middel til bedre kræftbehandling
Kapitalrejsningen betyder, at MedTrace kan modne teknologien frem mod en klinisk løsning inden for kræftbehandling. Målet er at kunne skelne iltfattige tumorer fra almindelige tumorer ved en rutinemæssig kræftscanning. Patienter med iltfattige tumorer responderer generelt dårligt på kemo- og stråleterapi, hvilket betyder større dødelighed. Derfor er det afgørende for en succesfuld behandling, at der tidligt i forløbet kan skelnes mellem iltfattige og almindelige tumorer.

”Vores teknologi er allerede i klinisk anvendelse inden for kardiologi, og vi har proof-of-concept på, at teknologien også virker inden for onkologi, men vi har ikke haft kapacitet eller finansiering til at udforske området. Det har vi nu. Investeringen åbner nye diagnostiske muligheder og forretningsområder med radioaktivt vand. Vi arbejder allerede på et pilotprojekt i USA, og det arbejde vil vi nu kraftigt accelerere og udvide til andre markeder og flere typer af cancer,” siger Martin Stenfeldt.

 

Om MedTrace

MedTrace Pharma A/S blev stiftet i 2015 af Martin Stenfeldt, Rune Wiik Kristensen og Peter Larsen. Selskabet har udviklet en hardware-løsning, der muliggør produktion af radioaktivt vand i klinisk praksis. I 2018 fusionerede MedTrace med et softwareselskab, der havde udviklet en unikt analytisk softwareplatform, aQuant, til netop radioaktivt vand. Tidligere kunne radioaktivt vand ikke bruges i praksis, fordi det med en ultrakort halveringstid var ubrugeligt kun 10 min. efter produktion. Den udfordring løser MedTrace. Med det såkaldte MT-100-apparat, som placeres direkte ved scanneren på hospitalet, er det blevet praktisk muligt at producere og anvende det mere sikre og præcise radioaktive vand som sporstof i diagnostiske scanninger af hjertepatienter. MedTrace samarbejder med universitetshospitaler i Europa, Japan og USA bl.a. verdens førende hospital; Mayo Clinic med hovedkvarter i Rochester, Minnesota.

Om ATP:

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. Med en pensionsformue på 906 mia. kr. er ATP samtidig et af Europas største pensionsselskaber. Pensions & Investments er ansvarlige for ATP’s pensionsprodukt, ATP Livslang Pension. ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning med over 5 mio. medlemmer. Målet er at levere gode, stabile pensioner i form af en livsvarig garanti, som vi tilstræber at realværdisikre. Det sker gennem investeringer i blandt andet obligationer, aktier, ejendomme og infrastruktur. ATP Livslang Pension sikrer, at næsten alle borgere i Danmark får et tillæg til folkepensionen den dag, de går på pension – og resten af livet.

Om Swisscanto Invest:

Swisscanto Invest er kapitalforvaltningsgruppen i Zürcher Kantonalbank-koncernen, en af ​​Schweiz største fondudbydere, der udvikler investerings- og pensionsløsninger af høj kvalitet til private investorer, virksomheder og institutioner. Zürcher Kantonalbank-gruppen er kendt for sin banebrydende rolle i bæredygtige investeringer, og dens investeringsfonde opnår regelmæssigt national og international anerkendelse. For mere information besøg: www.swisscanto.ch

Om BankInvest: 
BankInvest er en dansk kapitalforvalter og udbyder af værdipapirfonde, investerings- og kapitalforeninger med en samlet formue under forvaltning og administration på 126 mia. kr. BankInvest forvalter midler for cirka 210.000 private investorer og et antal institutionelle investorer i Danmark og udlandet. BankInvest blev etableret i 1969, og ejerkredsen består af 36 danske pengeinstitutter. BankInvest har cirka 110 medarbejdere.

Testimonial

”Vi kigger efter investeringsmuligheder i alle led af den finansielle fødekæde her i Danmark og ser MedTrace som en højteknologisk dansk virksomhed med et stort potentiale for vækst både geografisk og på produktsiden. Håbet er, at vi på sigt kan være med til at bane vejen for en børsnotering af MedTrace i Danmark,” forklarer Claus Berner Møller, underdirektør for Danske Aktier i ATP.

Claus Berner Møller, underdirektør i Danske Aktier
ATP