Delebil, Kinto Share

Mange bække små – skaber en god kultur

Deleøkonomi deler ikke bare ressourcerne, men også vandene. Eksperterne er ikke enige om, at der er et bæredygtigt perspektiv i at dele ressourcer, da det kan skabe øget kapacitet, der reinvesteres. Hos DTU Science Park er der dog ingen tvivl om, at dele-ydelser kan hjælpe på en bæredygtig indstilling og dermed hjælpe bæredygtigheden på vej.

En fornuftig tilgang

Hos DTU Science Park bliver der både tilbudt dele-hybridbiler, printer-, kopi- og porto-maskiner samt fælles reception, køkken og kaffemaskiner, men også laboratorier og viden. Tanken er at fremme en mere cirkulær økonomi, med fokus på at øge samfundets ressourceeffektivitet gennem en bedre produktudnyttelse. Hvis vi deles om de materielle goder, vil det kræve færre ressourcer og mindre energi at producere nye.

Kom bæredygtigt frem

Transportområdet fremhæves ofte som et eksempel på et område, hvor deleøkonomien rummer et positivt potentiale for både byernes trængselsproblemer og miljøet.

Derfor har DTU Science Park sat ekstra fokus på dette område med en Kinto Share delebilsordning for alle virksomheder og medarbejdere i DTU Science Park, der giver nem adgang til delebiler til konkurrencedygtige priser. Bilen kan anvendes både som virksomhed og privat og står parkeret i DTU Science Parks egne el-ladere, som der findes mange af i Forskerparken.

Der er også ved at blive lavet en aftale med FDM med en ”Ta Med” app. Ta’Med er FDM’s grønne samkørsels-app, der gør det nemt at få glæde af alle de gode fordele ved at køre sammen med en anden, når man skal til og fra din arbejdsplads.

Det er selvfølgelig også gjort nemt at cykle til DTU Science Park med overdækkede skure, samt omklædningsmuligheder med egne skabe og bussen kører lige til døren. På denne måde håber DTU Science Park at gøre fremkommeligheden optimal på en bæredygtig måde.

Fremtidens dele-ydelser

I privatlivet er der udviklet mange dele-ydelser, som gør det nemt at dele hus, bil eller sikre en god genanvendelse af materialer. Det går knap så stærkt indenfor business-to-business.

En rundspørge blandt Dansk Industris medlemsvirksomheder viser, at der er et potentiale for deleøkonomi imellem virksomhederne. Hvis virksomhederne deler deres overskudskapacitet, vil det kunne forøge BNP med op til 3,9 mia. Kr. (Dansk Industri, 2016). En af barriererne for at dele overskydende kapacitet er bl.a. manglende viden om udbud og efterspørgsel og deleøkonomiske platforme. Her har DTU Science Park planer om at implementere en app i løbet af 2021, som giver virksomhederne mulighed for, at komme i kontakt med hinanden på en smart måde. Dette giver det perfekte grundlag for at kunne dele endnu mere mellem virksomhederne af både materialer og viden.

Dette skal gerne give grobund for mere innovation og vækst hos de næsten 300 højteknologiske virksomheder, der ligger i Forskerparken.