Bestyrelsen


 

DTU Science Park værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og arbejdsmiljøforhold i alle beslutningsprocesser. Derfor implementerer vi løbende miljø- og arbejdsmiljøforbedringer.

Vi lever op til miljølovens og byggelovens krav til miljø og arbejdsmiljø samt de heraf afledte myndighedskrav. DTU Science Park efterlever desuden DTU’s miljørelaterede krav til brug af DTU’s bygninger på Campus i Lyngby.

Læs DTU Science Park’s miljøpolitik.