Bestyrelsen består af (set fra venstre mod højre):

Claus Nielsen, Universitetsdirektør, DTU
Marianne Thellersen, Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab, DTU
Niels Korsholm, Bestyrelsesformand, investor og rådgiver
Svend Thomsen, Bestyrelsesmedlem, CEO og investor
Lau Melchiorsen, Bestyrelsesmedlem, partner og direktør, Sadolin & Albæk
Karen Sørensen (udtrådt),
Leif Nørgaard (næstformand), investor og rådgiver

DTU Science Park værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og arbejdsmiljøforhold i alle beslutningsprocesser. Derfor implementerer vi løbende miljø- og arbejdsmiljøforbedringer.

Vi lever op til miljølovens og byggelovens krav til miljø og arbejdsmiljø samt de heraf afledte myndighedskrav. DTU Science Park efterlever desuden DTU’s miljørelaterede krav til brug af DTU’s bygninger på Campus i Lyngby.

Læs DTU Science Park’s miljøpolitik.