Ambitiøse mål om bæredygtighed

En hverdag mod et mere bæredygtigt område

DTU Science Park skal være mere bæredygtig

DTU Science Park arbejder målrettet for øget bæredygtighed. Vi har igangsat initiativer mod grønnere og mere miljøvenlige omgivelser for de over 300 virksomheder, der har hjemme hos os. Vi har valgt tre målrettede indsatsområder:

Bæredygtig forskerpark

DGNB guld-certificering

Vores mål er, at DTU Science Park i Hørsholm i 2025 bliver Danmarks første erhvervsområde med en DGNB-guldcertificering.

DGNB er en certificeringsordning målrettet byggeri, bygninger og byområder. Systemet bygger på den helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed (FN’s definition) med de tre hovedsøjler: social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed.

Vi værner om området

I Hørsholm har vi et 100 hektar stort parklignende byområde, hvor vi nænsomt vedligeholder og opretholder det grønne præg. Vi laver løbende forandringer, der øger biodiversiteten og gavner virksomhederne, der bor her. 

Det gælder fx insektvenlig beplantning, vildere bevoksning, begrænset græsslåning, tilbageholdelse af vand på eget areal samt opsætning af mere end 600 fugle-, mursejler og uglekasser.

Bæredygtig innovation

I vores vækstprogram GreenUP Accelerator hjælper vi startups, der arbejder med CO2-reducerende produkter og løsninger med at implementere bæredygtige tiltag for at skabe en grønnere verden. 

Her får de hjælp til at skalere, produktudvikle, få investorer og komme på internationale markeder med deres grønne initiativer.

Artikler

Vi arbejder målrettet med at implementere bæredygtige initiativer, der er til gavn for mennesker og miljøet i DTU Science Park. Bliv inspireret og få indblik i vores engagement i at skabe en mere ansvarlig fremtid.

Sådan arbejder vi med bæredygtighed

Samarbejde og inddragelse af kunderne er afgørende for at nå de ambitiøse mål. I den proces ønsker vi at inspirere vores kunder til at tage hul på deres bæredygtighedsindsats. Sådan skaber vores indsatser værdi for miljøet og virksomhederne i DTU Science Park.

Bæredygtige indsatsområder

Biodiversitet

Vores bevidste valg om at have stor variation af beplantning og træer medfører, at vi tiltrækker af et alsidigt dyre- og planteliv, som vi værner om. Vi får også god inspiration gennem vores samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Vild med Vilje. Det øger vores fokus i forbindelse med at bevare, omlægge og udvide vores arealer.

Grøn strøm

Gennem 0-Mission abonnerer vi på solparken i Vandel ved Vejle. Det bidrager til, at der bliver produceret grøn energi svarende til el-forbruget i forskerparken i Hørsholm. Vi og vores kunder kan trække den grønne strøm fra i Co2-regnskabet og tilføje informationen i ESG-rapporter. Derudover arbejder vi med el-besparende initiativer, fx sensorstyret LED-gadebelysning i parken i Hørsholm.

Bæredygtige indsatsområder

Data til ESG-regnskabet

Som virksomhed i DTU Science Park er det nemt og omkostningsfrit at få adgang til centrale data til jeres ESG-rapportering. Vi leverer data på el-, varme- og vandforbrug. Vi har også affaldsdata, genanvendelsesgrader og et stort datamateriale for byområdet i Hørsholm.

Bæredygtige indsatsområder

Vandkredsløb

Vi har foretaget store investeringer i klimasikring af vores bygninger og infrastruktur, så inventar ikke beskadiges. I Hørsholm findes både naturlige og kunstige vandhuller, der kan opsamle store mængder vand. Det aflaster kloaksystemet og sikrer en naturlig nedsivning.

Bæredygtige indsatsområder

Mobilitet

Vi understøtter indsatsen for, at virksomhedernes medarbejdere kan anvende transport, der sænker CO2-aftrykket. For eksempel har vi opsat 40 el-ladestandere til elbiler. Et stigende antal medarbejdere anvender Nabogo til samkørsel, og om kort tid udvider delebilsordningen Green Mobility deres zone til at inkludere Hørsholm. Fra 2024 kører der desuden el-busser med højfrekvent drift fra Nørreport.

Bæredygtige indsatsområder

Genbrug af inventar

DTU Science Park har en levende bygningsmasse, hvor der skabes et overskud af inventar og materialer til genbrug. Vi arbejder hen imod, at materialer af værdi ikke forlader matriklen eller omdannes til affald. Det giver dig mulighed for at indrette lokaler med genbrugsinventar eller sende brugte møbler i cirkulation.

Bæredygtige indsatsområder

Affaldssortering

Det er lovpligtigt for virksomheder at sortere husholdningsaffald. I hele DTU Science Park finder du sorteringsløsninger, og i 2024 igangsætter vi et projekt, hvor genanvendelse af flamingo (polystyren) sættes i system. Ligeledes kan du i Hørsholm få affaldsdata til din ESG-rapportering.

Bæredygtige indsatsområder

Nyt byggeri er DGNB-certificeret

Vores nye bygninger i Hørsholm bygges med omtanke og bliver DGNB-certificeret. Byområdet i Hørsholm opnår en DGNB-plancertificering ultimo 2023 (og endelig certificering i 2025), mens campusområdet i Lyngby skal recertificeres i 2024. Certificeringerne er bevis for at byggeri- og byområdeudvikling sker med fokus på bæredygtighed.

Bæredygtige indsatsområder

Living lab

Skal din virksomhed teste et produkt eller en løsning? Vi stiller byområde og bygningsmasse i Hørsholm til rådighed for test og demonstrationer. Det betyder, at I let kan fremvise jeres produkt for kunder og evt. investorer. Derudover synliggør vi installationen med skiltning og omtale. ”Living Lab” projekter kan variere lige fra et toilet med automatisk prøveudtagning til solvarmeløsninger.

DGNB: Et ambitiøst kvalitetsstempel på arbejdet med bæredygtighed

DGNB er en forkortelse af Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, som har udviklet certificeringssystemet. I Danmark driftes og videreudvikles DGNB-systemet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, som også har certificeringsbemyndigelsen.

I certificeringsprocessen evalueres der på, om der arbejdes med bæredygtighed ned i detaljen inden for de fem hovedtemaer: Sociale-, Økonomiske-, Miljømæssige-, Tekniske- og Procesmæssige.

Vores målsætning er at blive Danmarks første erhvervsområde med en DGNB-guldcertificering i 2025.

Bæredygtig forskerpark

Et naturligt dyre- og planteliv med Vild med Vilje

Både virksomhederne, deres kunder og DTU Science Parks ansatte holder af at bruge vores store grønne arealer, som vi gør en stor indsats for at bevare. Derfor samarbejder vi med Vild med Vilje og Danmarks Naturfredningsforening.

Vi laver løbende forbedringer, der tilgodeser biodiversiteten og det vilde naturliv. Vi fremmer insektvenlig beplantning, hvor det er muligt, og vi har opsat mere end 600 fugle-, mursejler og uglekasser.

Vores grønne arealer skal anvendes af mennesker – men med omtanke for naturen. Derfor har vi også mødestier, der er perfekte til walk and talks, til at holde møder eller som et sted at finde inspiration og skabe et afbræk i arbejdsdagen.

Bliv en del af en erhvervsområde med et bæredygtigt fokus

Når du flytter ind i DTU Science Park, befinder du dig et sted, som arbejder dedikeret med bæredygtighed.

  • Med adresse hos DTU Science Park må du anvende DGNB-guldcertificeringslogoet i jeres markedsføring og ESG-rapportering
  • Når vi fælder træer, fokuserer vi på at genetablere ny beplantning andre steder
  • Vi samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening, og har blandt andet anlagt 3.000 m2 sommerfugleenge
  • Brug vores grønne arealer, der er perfekte til udendørs møder, en kop kaffe eller walk and talks
  • Lad nemt din elbil op ved ladestandere i både Lyngby og Hørsholm
  • Eldrevne busser gør det både nemt og miljøvenligt at bruge offentligt transport til og fra hovedstaden til DTU Science Park (fra april 2024)
  • Brug ikke tid til at tænke på virksomhedens affald. Du får adgang til en god fælles løsning, der tilbyder jer sortering af husholdningslignende affald

Fokus på godt sampil mellem nybyg og natur

Som landets førende deep tech-miljø er vi sommetider nødt til at udvide, bygge nyt og renovere. Det sker altid med naturen som en medspiller, hvor vi tænker arkitektur ind i vores grønne arealer. 

Byggeprocesserne tilrettelægges med så lav en påvirkning på omgivelserne som muligt, og vi donerer hvert år træarter til Rudersdal Kommune.

Københavns Universitet har adgang til at bruge et af vores store, grønne områder – bytræsaboretet –  til forsknings- og undervisningsprojekter. Bemærkelsesværdigt for parken i Hørsholm er også, at du her finder Danmarks største samling af paradisæbletræer og en magnoliahave.

Paradisæbletræer

Malus samlingen er en unik samling med mere end 80 forskellige sorter af paradisæbletræer.

De grønnne områder omkring vores bygninger er ideelle til walk n’ talks.

Vi understøtter bæredygtig innovation​

I DTU Science Park løfter vi et socialt ansvar og allokerer hvert år betydelige ressourcer for at skabe de allerbedste rammer for at innovative startups, der arbejder med bæredygtige tiltag kan komme nemmere, hurtigere og mere omkostningseffektivt på markedet med deres løsninger.

I GreenUP Accelerator får de hjælp til at skalere, produktudvikle, få investorer og komme på internationale markeder med deres grønne initiativer. 

Vækstprogram for grønne startups

Nyt mobilitetshub i DTU Science Park i Hørsholm

Fra den 23. august 2024 lanceres et nyt mobilitetshub, HUB+, i DTU Science Park i Hørsholm, hvor medarbejdere får mulighed for at komme til og fra arbejde eller møder med eldrevne delekøretøjer.

Der er tale om elcykler fra TIER og elbiler fra GreenMobility og KINTO.

HUB+ er europæisk projekt, der i Danmark testes af Region Hovedstaden og Rudersdal Kommune i en periode på ét år.

Bliv en del af et erhvervsområde der har fokus på miljøet

Hør, om mulighederne for at blive en del af DTU Science Park, og få en fremvisning af netop de lokaler, der matcher jeres behov.