26 april 2024
Artikel

Det første erhvervsområde i Danmark med en DGNB-plancertificering

Processen har langt fra været simpel. Men nu er DTU Science Park i Hørsholm i mål med DGNB-plancertificeringen. Dermed er forskerparken et stort skridt tættere på at blive det første DGNB guld-certificerede erhvervsområde i Danmark.
Bæredygtighedscertificeret erhvervsområde

Alle 160 virksomheder, der bor i DTU Science Parks afdeling i Hørsholm, kan nu fortælle omverdenen, at de er en del af et erhvervsområde, der arbejder systematisk med en række bæredygtighedsparametre. Der kan nemlig nu sættes hak ved DGNB-plancertificeringen.

Det er stort for os at være nået i mål med plancertificeringen. Det betyder, at vi nu skal arbejde med tiltag, der fremmer bæredygtighed på et nyt og højere niveau, og det vil vores kunder også kunne mærke.

Steen Donner
CEO, DTU Science Park

At DTU Science Park nu er plancertificeret er første og største milepæl i processen henimod en endelig DGNB guld-certificering.

”Det grundlæggende og svære arbejde er nu gennemført, men vi kan ikke hvile på laurbæerne. Vi skal leve op til planerne og fortsat sikre strukturen i arbejdet”, fortæller Lars Birch, Chief Real Estate Officer hos DTU Science Park. Han supplerer: ”Det er ikke nyt for os at tænke bæredygtighedstiltag ind i vores område og forhold generelt, men fordi vi nu er plancertificerede, kan vi i endnu højere grad bidrage til vores kunders værdikæde”.

Projektet er auditeret af Rambøll og har stået på siden 2021. Selve certificeringen er udstedt af organisationen Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

 “Vi har spændt fulgt med i projektet fra sidelinjen. Udviklingen af et byområde er en proces, der strækker sig over flere år og med utallige hensyn, der skal tages med i betragtning. Derfor er det vigtigt, at man indtænker bæredygtighedstiltag helt fra starten. DTU Science Park har været meget ambitiøse, og vi glæder os til at se, planen blive ført ud i livet”, siger Annemarie Munk Riis, administrerende direktør hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Plancertificeringen kan allerede nu anvendes af kunder i DTU Science Park i Hørsholm for eksempel i forbindelse med ESG-rapportering. ”I takt med at vi igangsætter forandringsprojekter, får kunderne ikke kun glæde af de nye initiativer, men også af den nye viden og data, vi får”, siger Lars Birch.

DGNB-plancertificering

En score på 68,3 % er over målet

For at opnå en DGNB-plancertificering skal man over en score på 65 %. DTU Science Park scorede 3,3 procentpoint over målet, og en del af disse point er baseret på såkaldte hensigtserklæringer, dvs. nye initiativer. Så udover at fastholde de gode takter, er DTU Science Park nu forpligtet til at tilføje nye initiativer og løfte niveauet for andre. Eksempelvis skal ikke-hjemmehørende beplantning omdannes til hjemmehørende, ligesom DTU Science Park også skal arbejde målrettet for mindre CO2-udledende transportformer.

DGNB-plancertificering
Klik for at se i større størrelse

Hvad er DGNB?

DGNB er en frivillig certificeringsordning, der benyttes til at måle, samarbejde om og fremme bæredygtighedshensyn i hele det byggede miljø. Fra bygningers indre til hele byområder hjælper DGNB med at fremme valg, der skaber bedre vilkår for miljøet, mennesket og samfundet. DGNB-certificeringen består af en række målepunkter, der samlet set måler en bygning, et byggeri eller et byområde ud fra en række sociale, miljømæssige og økonomiske parametre.

En DGNB-plancertificering betyder, at erhvervsområdet arbejder systematisk med at leve op til en række bæredygtighedsparametre med henblik på at opnå en endelig DGNB guldcertificering. Ved at være en del af DGNB-systemet sikrer man, at niveauet i forhold til arbejdsmetoder og nye initiativer løftes over en given periode. DGNB-systemet administreres og udvikles af Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

Læs mere om DGNB-certificering her

Plancertificeringen er baseret på en række forskellige parametre

I plancertificeringen scorer DTU Science Park højt på flere parametre. Biodiversitet er ét af dem, der scorer højt, og det skyldes blandt andet den mangfoldige natur, der findes på området, herunder en sommerfuglebeplantning, vandhuller og en stor mængde træer, som i nogle dele af parken har skovlignende karakter.

Det handler dog langt fra kun om at øge biodiversiteten. For eksempel er det også vigtigt at sikre gode, sociale faciliteter, hvilket er essentielt for et deep tech-community som DTU Science Park. Netværksmuligheder som fredagsbarer og andre sociale events er med til at sikre, at virksomhederne kan lære hinanden at kende, og at der er mulighed for at indgå nye relationer. DTU Science Park scorer også højt, når det handler om byliv og tryghed, og det skyldes blandt andet de attraktive fællesarealer, walk and talk-stier, udendørs mødefaciliteter og padel-baner.

Der findes en lang række andre parametre i plancertificeringen, og det handler om alt fra infrastruktur for cyklister og fodgængere til kultur og æstetik og naturkatastrofer.

Læs om DTU Science Parks sustainability goals

Har du spørgsmål til DGNB-plancertificeringen?

Kontakt bæredygtighedskonsulent, Henriette Hansen, på [email protected]

Henriette_Hansen