23 februar 2024
Artikel

Fremtidssikrede laboratorier støtter op om Life Science Rådets anbefalinger til ny strategi

En ny life science-strategi er på trapperne. Den skal sikre, at Danmark er blandt de bedste i verden inden for innovative og grønne life science-løsninger. Læs med og find ud af, hvordan DTU Science Park støtter op om Life Science Rådets anbefaling nummer 6.
Udlejning af laboratorier

Allerede i december kom Life Science Rådet med 12 anbefalinger til den kommende life science-strategi. En af anbefalingerne, nummer 6, lyder: ”Der skal være bedre rammer for samarbejde mellem forskningsmiljøer, sundhedsvæsenet og virksomheder.” Herunder skal der til eksempel etableres flere laboratoriefaciliteter, mere hjælp til forretningsudvikling og øget translationel kapacitet.

Et enormt potentiale i life science-industrien

Ifølge Erhvervsministeriet er eksporten i life science-industrien tredoblet fra 2008-2022, og der er udsigter til yderligere vækst. Dermed ligger der et kæmpe vækstpotentiale.   

Mulighederne og visionerne for life science-industrien er enorme. Fra første parket i DTU Science Park er vi vidner til en stor udvikling blandt vores life science-virksomheder. Alene i 2023 har 35% af life science virksomhederne i parken udvidet med flere laboratoriekvadratmeter.

Steen Donner
CEO i DTU Science Park

I DTU Science Park er der derfor også fokus på at optimere rammerne for life science-industrien yderligere. Science Parken har massive vækstplaner hen over de kommende år, og allerede i foråret 2024 bliver første spadestik taget til at udvide med en helt ny laboratoriebygning. 

”For at være i front og sikre succes for vores virksomheder, udvider vi vores faciliteter med op mod 12.000 nybyggede, topmoderne kvadratmeter laboratorier og kontorer. Det er et vigtigt skridt for at kunne imødekomme de eksisterende behov for laboratorier og være med til at fremtidssikre industrien,” uddyber Steen Donner.  

En grøn industri kræver bæredygtighedscertificerede laboratorier

I Regeringens nuværende Strategi for life science fra 2021 fremgår det, at life science-industrien både har oplevet massiv vækst i det sidste årti, men også er langt fremme med den grønne omstilling. Værditilvæksten i branchen er steget med 135 % fra 2008-2018. Samtidig har industrien halveret udledningen af CO2 siden 1990: “Life science-industriens høje vækstrater og relativt lave miljø- og ressourcetryk betyder konkret, at udledningen af CO2 er halveret siden 1990, samtidig med at værdiskabelsen er tæt på tidoblet,” står der i strategien. 

”I DTU Science Park bygger vi fremtidens laboratorier. De bliver DGNB guld-certificerede, hvilket betyder, at de bliver bygget med afsæt i en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, hvor vi både fokuserer på bygningens miljømæssige, økonomiske, socialkulturelle, funktionelle og tekniske kvalitet”, siger Steen Donner

Hvad er DGNB?

  • DGNB er en certificeringsordning, der vurderer og evaluerer byggeri, bygninger og byområders bæredygtighed ud fra forskellige kriterier såsom miljømæssig, økonomisk, social og funktionel bæredygtighed.  
  • Systemet bruges til at fremme bæredygtighed i byggeri ved at give retningslinjer og standarder for at skabe mere miljøvenlige og ressourceeffektive bygninger. 
  • DGNB-systemet er fleksibelt og stiller ikke krav til specifikke løsninger eller materialer, da bygninger har forskellige funktioner og forskellige krav. 

Fremtidens laboratorier i DTU Science Park

Første spadestik i det ambitiøse byggeprojekt sker i foråret 2024. Målsætningen er, at laboratorierne er klar til brug i starten af 2026, og dermed kan spille en væsentlig rolle i at indfri nogle af regeringens mål i den nye strategi.  

De nye laboratoriefaciliteter er designet med udvikling og fremskridt for øje:

  • Laboratorierne bliver DGNB Guld-certificerede inden for forskellige bæredygtighedsparametre for at fremtidssikre dem og skabe de bedste rammer for innovative og grønne løsninger.  
  • Etableringen af op mod 12.000 m2 moderne, højteknologiske laboratorier og kontorer skal imødekomme behovet og efterspørgslen fra life science-virksomheder.  
  • Nærhed til Danmarks Tekniske Universitet understøtter samarbejdet mellem DTU og erhvervslivet og sikrer adgang til viden i et sammenhængende innovationsmiljø.    

Et stærkt økosystem for life science-virksomheder

Ifølge Life Science Rådet er det altafgørende, at udviklingen i life science ikke stopper. Der er brug for forskellige tiltag, og et af dem er et sammenhængende innovationsmiljø. Det skal sikre sammenhængskraft, lettere adgang til information mellem virksomheder, sundhedsvæsen og forskning. Ligeledes er der fokus på, at Danmark skal udklække og udvikle flest levedygtige startups inden for life science til gavn for mennesker og planetens sundhed.  

Udover at de nye laboratorier i DTU Science Park bliver DGNB-certificerede, er de også placeret tæt på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvilket skaber de optimale rammer for et stærkt samarbejde. DTU Science Park er ejet af DTU, og det skaber unikke muligheder for samarbejde mellem DTU og virksomhederne i DTU Science Park. I 2022 samarbejdede 55 % af virksomhederne i DTU Science Park med DTU. Virksomhederne i DTU Science Park får nemmere adgang til de bedste forskere på universitetet, og spinout-virksomheder fra DTU bliver ofte en del af DTU Science Park ved for eksempel at få kontor i DTU Science Park eller deltage i vækstprogrammer.  

Om DTU Science Park

DTU Science Park er en af Europas største og førende communities for deep tech-virksomheder. Science parken skaber de optimale betingelser for vækst for startups og etablerede virksomheder ved at drive anerkendte vækstprogrammer for startups, tilbyde ressourcer til forretningsudvikling og moderne laboratorie- og kontorfaciliteter i Hørsholm og Lyngby.