Persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan DTU Science Park A/S håndterer personoplysninger.

Sådan behandler DTU Science Park dine data

DTU Science Park behandler, som dataansvarlig, blandt andet oplysninger om kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, ansøgere, tidligere kunder, deltagere i events og personer som abonnerer på DTU Science Parks nyhedsbreve.

DTU Science Parks privatlivspolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:

DTU Science Park a/s
Agern Alle 5A
2970 Hørsholm
Telefon: 45 86 41 00
Email: [email protected]

Typer af oplysninger

De oplysninger, som DTU Science Park behandler om dig, afhænger af din tilknytning til DTU Science Park, men er typisk dit navn, adresse, telefonnummer, erhverv, virksomhedsnavn (enkeltmandsvirksomheder), konto – og betalingsoplysninger.

For ansøgere og medarbejdere vil DTU Science Park typisk også behandle oplysninger om faglige kvalifikationer og personlige kompetencer, eksamensbeviser, tidligere ansættelser, foto, fødselsdato, dine nærmeste pårørende, CPR-nummer, løn, fravær, helbredsoplysninger.

Langt de fleste oplysninger modtager vi direkte fra dig, men oplysningerne kan tillige komme fra offentligt tilgængelige kilder, dine tidligere arbejdsgivere eller samarbejdspartnere og offentlige myndigheder.

Formål

Vi behandler oplysninger om dig til en række forskellige formål afhængig af din tilknytning til DTU Science Park.

Er du kunde, behandler vi oplysninger om dig og din virksomhed, for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtigelse og levere de services, vi har lovet.

Er du medarbejder, behandler vi oplysninger om dig, for at kunne håndtere dit ansættelsesforhold hos DTU Science Park og vil i den forbindelse blandt andet videregive oplysninger til SKAT.

Generelt bruger vi personoplysningerne til at kommunikere med dig, hvad enten du er en af DTU Science Parks kunder, samarbejdspartnere eller deltager i et event. DTU Science Parks behandling af personoplysninger vil i en række tilfælde ske som følge af overholdelse af retlige forpligtelser.

Opbevaring og videregivelse

Vi opbevarer dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Når det ikke længere er relevant at opbevare dine oplysninger for at opfylde formålet, bliver oplysningerne slettet.

Vi videregiver i nogle tilfælde dine oplysninger til samarbejdspartnere og i forbindelse med anvendelsen af eksterne databehandlere. DTU Science Park vil herudover ikke videregive oplysninger til andre, med mindre vi er forpligtet til at give oplysningerne videre som følge af en retslig forpligtelse eller for at kunne udføre en opgave i samfundets interesse.

Dine rettigheder

Hvis DTU Science Park behandler oplysninger om dig, har du en række rettigheder som registreret:

  1. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  2. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  3. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  4. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  5. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  6. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.