15 marts 2024
Artikel

Fra koncept til samarbejde: DeepTech Alliance samler deep tech innovation på tværs af Europa

Deep tech-startups ligger inde med fremtidens løsninger på komplekse udfordringer, men rejsen for en deep tech-startup er kompleks, lang og dyr. Netop derfor er det vigtigt, at disse virksomheder får den rette hjælp og det rette netværk. I 2018 søsatte DTU Science Park med støtte fra Industriens Fond den internationale alliance, DeepTech Alliance. Nu, i 2024, kan alliancen køre selvstændigt uden ekstern støtte og tæller 11 medlemmer spredt over hele Europa.

DeepTech Alliance er et initiativ, der blandt andet blev grundlagt ud fra devisen om, at man ikke kan gøre det alene. Og heldigvis var mange europæiske aktører enige. I DeepTech Alliance samarbejder 11 europæiske startup hubs med at forbinde deep tech-startups med investorer og etablerede virksomheder for at sikre, at disse deep tech-baserede løsninger matches med de kapital- og markedsmuligheder, der er brug for, for at deres fulde potentiale kan blive udnyttet, og de kan skalere internationalt.

Programmer inden for Clean Energy og Avanceret Produktion

Medlemmerne i DeepTech Alliance driver årligt tre scaleup-programmer. Det ene henvender sig til Clean Energy-sektoren, det andet er henvendt til den Offentlige forsynings-sektor og det tredje til fremstillingsvirksomheder med fokus på Avanceret Produktion. Fællesnævneren for programmerne er det store fokus på at matche europæiske startups med relevante etablerede industrivirksomheder og investorer fra hele verden. I 2025 er der endvidere planlagt et program, der henvender sig til medtech virksomheder.

SIDEN ALLIANCEN ER BLEVET SKABT ER DER SKET MARKANTE RESULTATER:

  • 35 internationale etablerede virksomheder er engageret i programmerne, der er drevet af DeepTech Alliance.
  • 136 deep tech-startups er engageret i programmerne i DeepTech Alliance.
  • 409 matchmaking-møder har været mellem startups og etablerede virksomheder.
  • 123 samarbejder er etableret mellem startups og etablerede virksomheder efter endt program.
  • 89 samarbejder mellem etablerede virksomheder forventes efter programmerne.

Grundet disse resultater kan DeepTech Alliance nu, efter flere års støtte fra Industriens Fond, køre selvstændigt som sin egen organisation. Lige inden årskiftet blev der dannet en bestyrelse hvor Enrico Deluchi, CEO af PoliHub i Milano, medlem af alliancen blev valgt som forperson. Han fortæller om visionen for alliancen:

“Som formand for DeepTech Alliance er jeg både beæret og dybt engageret i at lede vores fælles rejse i en tid, der kræver  samarbejde på tværs af grænser og bæredygtig innovation. Min tro på et forenet Europa, drevet af en passion for innovation, er hjertet af vores mission. Hos DeepTech Alliance står vi i spidsen for at samle et stærkt fællesskab af akademikere, startups, investorer og virksomheder. Sammen fremmer vi ikke kun forretning og innovation; vi påtager os en afgørende mission.”

Visionerne for DeepTech Alliance er ikke til at tage fejl af

I 2026 går alliancen målrettet efter at have medlemmer fra 20 europæiske lande. Initiativer inden for fem deep tech domæner. Etableret et alumni netværk bestående af 500 startups af højkvalitet. Samt et netværk bestående af 50 corporate partnere og 25 foretrukne investorer.

Når vi står over for de formidable globale udfordringer, ser vi vores rolle hos DeepTech Alliance ikke blot som en mulighed, men som en dybtfølt forpligtelse til aktivt at bidrage til en fremtid, der lover bæredygtige og retfærdige fremskridt.

Enrico Deluchi
CEO, Polihub & forperson, DeepTech Alliance

Om DeepTech Alliance

DeepTech Alliance er et internationalt samarbejde mellem 11 stærke medlemmer fra 10 europæiske lande. Samlet vurderer medlemsorganisationerne i DeepTech Alliance mere end 6.500 deep tech virksomheder i Europa om året. Cirka 800 af disse virksomheder udvælges til at deltage i medlemmernes egne lokale startup accelerationsprogrammer, hvorefter de mest modne af disse udpeges til at deltage i scaleup-programmerne i DeepTech Alliance, hvor de bliver matchet med potentielle partnere, kunder og investorer på Europæisk plan.

Læs mere om DeepTech Alliance.