04 marts 2024
Artikel

Co-design af laboratorier omsætter lejernes visioner til virkelighed

Der er stor fokus på at bygge ansvarligt blandt life science virksomheder og investorer. For at sikre at vi lever op til bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld og imødekommer life science virksomhedernes krav til funktionalitet, samarbejder vi tæt med de første lejere i vores nye laboratoriehus-byggeri.

DTU Science Park opfører fra 2024 til 2026 et nyt laboratoriehus på 12.000 kvadratmeter i Hørsholm. Placeringen i forskerparken skaber de optimale rammer for at netværke med andre ambitiøse life science-virksomheder.

Bygningen bliver DGNB-guldcertificeret og er det første laboratoriebyggeri i DTU Science Park, der får dette bæredygtighedscertifikat. Den bliver indrettet med moderne laboratorier, der er tilpasset den enkelte life science virksomheds forskning samt kantine, kontorer, mødelokaler og apparatrum. 

De første lejere i det nye højteknologiske laboratoriehus har en enestående mulighed for at forme deres laboratorier og arbejdsrum efter deres behov. Kontakt os og få en snak om mulighederne i DTU Science Park, og hvordan vi sammen kan tilpasse laboratorierne til jeres forskning.
OBS. 50% af laboratorierne er allerede udlejet!

Giver det bedre forskning, at vi bygger efter DGNB?

Målet med DGNB er at skabe en bygning, der er både socialt-, økonomisk- og miljømæssigt bæredygtig. Men det er en balanceakt – især i laboratoriebyggeri – at øge fokus på bæredygtighed samtidig med, at det lever op til de funktionskrav, lejerne har. 

Det er vigtigt, at vi tænker langsigtet i forhold til klimapåvirkningen og trivslen for de daglige brugere, samtidig med at laboratorierne fungerer i virksomhedernes daglige drift.

Jasper Wittenkamp
Project Manager, DTU Science Park

“Ved at tænke DGNB ind fra starten opnår vi at skabe en holistisk bygning, der emmer af at være gennemtænkt. Resultatet er, at du får gladere mennesker, der går på arbejde“, forklarer Jasper Wittenkamp. 

Sådan lever vi op til DGNB og skræddersyr laboratorierne til lejernes behov

For at opnå DGNB Guld i laboratoriehuset fastlægger vi indledningsvis rammerne for et standardlaboratorie med afsæt i DGNB’s kriterier. 

Da forskningen varierer betydeligt hos life science-virksomheder, er det vigtigt, at vi involverer kommende lejere tidligt. Der er en række afhængigheder og flowforløb, der er vigtige at tage højde for, så laboratorierne bliver skræddersyet og passer præcis til deres forskning og behov.  

Samarbejdet mellem DTU Science Park og de kommende lejere sikrer, at vi fastholder kvaliteten af det samlede byggeri, så vi fortsat opfylder kravene til DGNB Guld, men også imødekommer lejernes funktionskrav. 

Interessen for at bygge holistisk med nedbringelse af aftryk for øje afspejler sig også tydeligt blandt investorer og kunder: 

Der er stigende krav til os som udlejer om, at vi bygger og driver vores bygninger ansvarligt. Kunderne forventer, at vi som moderne forskerpark har fokus på bæredygtighed, ligesom de også selv skal anvende data til deres ESG-rapportering. Vi forventer, at henvendelserne fra virksomhederne stiger betydeligt i år.

Lars Birch
Chief Real Estate Officer, DTU Science Park

Hvad opnår lejerne med en DGNB-certificering?

En DGNB-certificering er en garanti for, at bygningen er opført med fokus på at skabe en behagelig arbejdsplads, og at den efterlader et reduceret klimaaftryk. Indsatsområderne kan inkludere energieffektivitet, vandforvaltning og brug af miljøvenlige byggematerialer.  

Fordele for virksomheder med adresse i en certificeret bygning

 • Lavere driftsomkostninger 
  DGNB-certificerede bygninger er ofte mere energieffektive, hvilket betyder lavere driftsomkostninger og besparelser på energiregningen over tid.  
 • God indeklimakvalitet 
  DGNB fokuserer i høj grad på indeklimakvalitet, bl.a. lyd- og luftkvalitet, termisk komfort og belysning. Alt sammen trivselsfaktorer der danner rammen om et sundere og mere behageligt arbejdsmiljø for de mennesker, der arbejder i bygningen. 
 • Høj social værdi og ansvarlighed 
  DGNB evaluerer også sociale faktorer som fx adgang til offentlig transport, deleøkonomiske løsninger, nærområdets kvalitet og faciliteter i bygningen. Det hele bidrager til et mere socialt ansvarligt arbejdsmiljø. 
 • Positiv branding 
  At have adresse i en DGNB-certificereret bygning bidrager til virksomhedens overordnede image. Det sender et positivt signal til interessenter, leverandører, kunder og medarbejdere, der ønsker at være tilknyttet en organisation, der tager ansvar for miljøet. DGNB kan dermed blive en del af virksomhedens ESG-indsats. 
 • Fremtidssikring af bygningens brug 
  Med afsæt i LCA-beregninger (Life Cycle Assessment) bliver DGNB-certificerede bygninger designet og konstrueret med fremtidig funktionalitet og teknologiske udviklinger ‘in mente’. Det bidrager til, at bygningen forbliver relevant og evt. kan skifte funktion uden at skulle rives ned, hvilket gør den omkostningseffektiv over tid. 
deep tech brancher

DTU Science Parks bæredygtighedsindsats

DGNB-systemet er opbygget således, at der skelnes mellem ”byområder”, ”nye bygninger” og ”eksisterende bygninger der er i drift, som skal renoveres”.

I DTU Science Park er det vores mål at blive Danmarks første erhvervsområde, der opnår DGNB Guld-certificering for det samlede byområde. Dertil kommer, at vi har besluttet, at alt nybyggeri i DTU Science Park i Hørsholm skal certificeres og dermed bygges med omtanke for omgivelserne og brugerne.

Byområdet i Hørsholm har i starten af 2024 opnået sin DGNB-plancertificering, mens campusområdet i Lyngby skal recertificeres i 2024. Certificeringerne er bevis for, at vi har forpligtet os til, at byggeri- og byområdeudvikling sker med fokus på bæredygtighed.

Den kommende laboratoriebygning bliver det første DGNB-certificerede laboratorium i DTU Science Park. Derudover er der opført to andre certificerede domiciler i parken.

Alle vores nye byggeprojekter får minimum DGNB-guld. Derudover har vi en ambition om på sigt at indføre ‘DGNB for bygninger i drift’, der fokuserer på at optimere vores eksisterende bygninger i en mere bæredygtig retning.

Lars Birch
Chief Real Estate Officer, DTU Science Park

DGNB-certificerede bygninger i DTU Science Park

DHI’s domicil fra 2018 er DGNB-sølvcertificeret.

DGNB guldcertificering

Novonesis (tidl. Chr. Hansen) Innovation Campus fra 2023 er DGNB-guldcertificeret. Foto: Vilhelm Lauritzen Arkitekter og fotograf ©Rasmus Hjortshøj.