MonTa Biosciences

Født på DTU, opvokset i DTU Science Park og nu på vej med epokegørende cancerbehandling

En ny cancerbehandling udvikles lige nu i DTU Science Park i Lyngby, hvor en DTU-spinout forbereder sig på at teste dens nye teknologi på mennesker. CEO og co-founder i MonTa Biosciences vurderer, at vi står over for en epokegørende udvikling inden for onkologi, hvis de forestående forsøg på patienter viser positive resultater.

Tilbage til dengang DTU Health hed Nanotech spirede en ny onkologiteknologi blandt fem unge forskere og iværksættere. 

 ”DTU er jo højborgen for innovation og derfor indstillet på at give starthjælp til nye teknologisk baserede virksomheder. Du har lettere adgang til laboratorier, udstyr og ikke mindst kompetencer, og hvis din teknologi bliver moden og kan patenteres, kan du få mulighed for at lave en licensaftale med universitetet på patentrettighederne”, fortæller Simon Jensen, som er CEO og co-founder i den virksomhed, han sammen med fire andre startede i deres fælles tid på DTU, MonTa Biosciences.  

De øvrige co-founders er ikke længere aktive i virksomheden; tre af dem er tilknyttet DTU, mens den sidste er ansat hos AstraZeneca. Derudover deler MonTa Biosciences to medarbejdere med DTU, som er kommet i stand gennem samarbejde og offentlige bevillinger fra Innovationsfonden.  

 ”Traditionelt set har der været tendens til modstand i den akademiske verden mod at komme for tæt på industrien. Men denne holdning er heldigvis ved at ændre sig, og jeg mener, at det er ekstremt vigtigt at kompetencer på tværs af universiteterne og den bioteknologiske sektor samarbejder om at skabe nye virksomheder og dermed værdi for samfundet. Sådan oplever jeg også, at det i vid udstrækning er i dag på DTU. Der er en anden accept af, at erhvervsliv og academia har brug for hinanden og er stærkest sammen”, siger Simon Jensen over et videokald fra sit kontor i DTU Science Park i Lyngby.  

Cancerimmunterapi med nanopartikler

Den teknologi, som MonTa Biosciences har udviklet på DTU, involverer aktivering af immunsystemet på en måde der er helt ny og aldrig testet i patienter tidligere. Selvom det terapeutiske target er kendt fra allerede godkendt behandling af cancer i huden, er MonTa Biosciences behandling anderledes ved at de aktive stoffer er pakket ind i nanopartikler, kaldet miceller, som sprøjtes ind i blodet.  

 ”Når nanopartiklerne injiceres i patienterne aktiveres en bestemt type immunceller kaldet neutrofile celler, som efterfølgende kan finde tumorcellerne og slå disse ihjel. I vores indledende forsøg på mus har vi oplevet, at næsten alle tumorceller slås ihjel på 24 timer,” forklarer Simon Jensen. 

 ”Desuden aktiverer nanopartiklerne et memoryrespons, som fungerer lidt ligesom en vaccine: Kroppens immunceller lærer at genkende tumorcellerne i tilfælde af, at patienten oplever tilbagefald med metastaser andre steder i kroppen. På denne måde opnår man at hjælpe kroppens eget immunsystem med at bekæmpe canceren.” 

Epokegørende forsøg på trapperne

Inden for få uger skal behandlingen testes i fase 1 på patienter, som kommer til at foregå på Herlev Hospital og Rigshospitalet. Her skal 50-100 patienter, som man ikke har været i stand til at hjælpe med de eksisterende godkendte behandlinger behandles med den nye teknologi.  

”Hvis vi får en effekt på tumoren i patienter, er det epokegørende. Patienternes cancer er fremskreden og som sådan opgivet af lægerne med nuværende behandlingsmuligheder. Vi forventer inden for et halvt år at kunne se, om effekten slår ind før bivirkningerne, og i så fald vil vi stå med en meget lovende teknologi,” siger Simon Jensen. 

 MonTa Biosciences har sikret sig de nødvendige investeringer til at gennemføre fase 1-forsøget, og teamet har de rette kompetencer på plads, så nu skal der eksekveres. Samtidig må han som CEO overveje de mulige scenarier, der kan opstå, hvis testene giver gode resultater. 

 ”Hvis vi får gode resultater er det mest oplagt med et opkøb fra et stort farmaselskab. Flere af dem følger os allerede tæt, for de har musklerne til at købe teknologien og videreudvikle den gennem fase II og III til markedsgodkendelse. Men, som vi har set en stigende tendens til de seneste år i Danmark er børsnotering selvfølgelig også en mulighed,” siger Simon Jensen.  

 ”Hele teamet i MonTa Biosciences er meget dedikerede, for vi har en stålfast tro på, at vores teknologi kommer til at spille en rolle i behandlingen af cancerpatienter i fremtiden, og det er fantastisk at være en del af. Uanset hvilken vej virksomheden skal, forventer vi alle at være en del af det i fremtiden.” 

DTU Science Park huser

319 virksomheder med 5115 medarbejdere