FORCE Technology

GTS-institutter i DTU Science Park: FORCE Technology i spidsen for nyt grønt økosystem

Fire af Danmarks syv GTS-institutter holder til i DTU Science Park, hvor de samarbejder med andre deep tech-virksomheder og samtidig stiller testfaciliteter, infrastruktur og viden til rådighed. Vi har sat Thomas Bech Hansen, Vice President i FORCE Technology, stævne for at høre mere om GTS-institutternes rolle i udviklingen af dansk erhvervsliv.

Allerede før etableringen af Forskerparken i Hørsholm holdt FORCE Technology, dengang DELTA, til på Venlighedsvej. Så man kan roligt sige, at den nu 80 år gamle teknologiske rådgivnings- og servicevirksomhed er en hjørnesten i Forskerparkens deep tech-miljø.

Det skyldes ikke mindst, at FORCE Technology er et af Danmarks i alt syv GTS-institutter: Teknologisk InstitutAlexandra InstituttetDBIBioneerDFMDHI og FORCE Technology. De fire sidstnævnte bor i Forskerparken i Hørsholm.

GTS-institutterne udvikler nye innovative, teknologiske løsninger og stiller omfattende infrastruktur af laboratorier og testfaciliteter til rådighed for dansk erhvervsliv. Hvert år servicerer FORCE Technology næsten 8.000 danske og udenlandske virksomheder, heraf mange af Forskerparkens egne højteknologiske virksomheder.

Billede: Thomas Bech Hansen, Vice President i FORCE Technology.

”FORCE Technology er selv en højteknologisk organisation, hvorfor det for kunder, partnere og medarbejdere er oplagt at bo blandt så mange andre højteknologiske selskaber – ligesom omgivelserne og faciliteterne i Søhuset Konferencecenter er gode, når vores egne faciliteter ikke rækker,” fortæller Thomas Bech Hansen, Vice President i FORCE Technology:

Fra Venlighedsvej hjælper vi især virksomheder, hvis produkter indeholder elektronik, der enten skal have hjælp til nye teknologier, sensorer eller udvikle IoT-baserede løsninger, hjælp med bl.a. fotonik eller akustik – eller som skal have international markedsadgang og har brug for teknisk dokumentation

Thomas Bech Hansen
Vice President, FORCE Technology

På den måde bidrager FORCE Technology i høj grad til innovationsgraden og samarbejdet på tværs i DTU Science Park. Ifølge vores årlige undersøgelse, Deep Tech Insights, har 70 procent af virksomhederne lanceret nye produkter, serviceydelser eller koncepter i 2020, mens to ud af tre samarbejder med andre virksomheder i Forskerparken.

Ny bølge af startups

Det er især for de små virksomheder og startups, at GTS-institutterne kan skabe værdi. Over de seneste år har FORCE Technology hjulpet mere end 900 virksomheder, der havde eksisteret i under 3 år.

”Universiteternes fokus på startups har øget antallet af nye højteknologiske virksomheder. Den fødselshjælp er de utroligt gode til: At føre nye idéer frem og sikre proof-of-concept. GTS-institutternes styrke ligger dernæst i at få de nye idéer til at modnes, skaleret og ikke mindst bragt sikkert på markedet,” fortæller Thomas Bech Hansen.

Foruden de direkte samarbejder med højteknologiske virksomheder i alle størrelser, er det vigtigt for FORCE Technology at bidrage aktivt til det brede deep tech community i Forskerparken:

”I Forskerparken afholder vi netværksmøder og seminarer, hvor man får indsigt i ny teknologi og nye standarder. Vi driver blandt andet otte fagklubber inden for elektronik, audio, wireless/IoT og meget mere. Udover adgang til den nyeste viden giver det adgang til videndeling med ligesindede. Det er en god måde at komme i gang med at kende mulighederne for at få hjælp fra FORCE Technology eller et af de andre GTS-institutter.”

Billede: Faciliteteter til laserfusion i FORCE Technology.

Styrkelse af den grønne omstilling i dansk erhvervsliv

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen investerer igennem GTS-institutterne i opbygning af ny teknologisk service til gavn for dansk erhvervsliv. For FORCE Technologys kontrakt er der fokus på grøn omstilling, digitalisering og sundhed de kommende år.

”I samarbejde med tre andre institutter – DBI, Alexandra Instituttet og Teknologisk Instituttet – vil vi opbygge et økosystem for Power-to-X, opbygge datadrevne risikomodeller for vindmøllebranchen, sikre øget hygiejne og produktsikkerhed i life science og fødevaresektorerne – og ikke mindst videreudbygge det succesfulde Nordic IoT Center, der samler brugere, udviklere, rådgivere og producenter inden for IoT,” siger Thomas Bech Hansen.

Power-to-X er betegnelsen for omdannelsesteknologier, som gør det muligt at bruge overskydende vedvarende energi til fx transport eller kemikalier. Ud af indsatsområderne skal der komme teknologiske services og faciliteter, der vil støtte danske styrkepositioner langt ud i fremtiden:

”Økosystemet skal samle alle relevante partnere, der skal til for at få Power-to-X til at lykkes: Fra brintproduktion til transport af brint og måling og afregning. Der er så mange led i værdikæden, der skal samarbejde. Det kræver, at man samler aktørerne om bordet – ikke bare de store – men især alle leverandører og følgeindustri, der skal levere anlæg, målere, ventiler, pumper osv.”

Genrejsning og omstilling af dansk erhvervsliv

FORCE Technology har igennem årtier været en stærk aktør i energisektoren fra den første olie og naturgas til de første vindmøller. Det fokus fortsætter i fremtiden for FORCE Technology, men coronapandemien og nedlukningen af samfundet har betydet, at mange industrier skal genrejses og omstilles til en anden virkelighed.

”Vores lange historik og indsigt i energistrukturen er relevant, når næste teknologiske transformation sker i disse år til udbygning af havvind, energiøer, P2X og CO2-fangst og -lagring. Men 2021 vil fortsat stå i skyggen af corona. Her spiller FORCE Technology en afgørende rolle med vores teknologiske viden inden for fx IoT og sensorer, når flere og flere ønsker digital adgang til deres produkter og produktioner – eller ønsker at øge deres forsyningssikkerhed ved at kunne 3D-printe reservedele og komponenter,” siger Thomas Bech Hansen.

Foruden det uundgåelige fokus på at hjælpe dansk erhvervsliv med at komme styrket ud af coronapandemien udruller FORCE Technology en ny mission og vision med særligt fokus på Vindenergi, Power-to-X, Cirkulær Økonomi, Life science, Hybride Test & IoT og digitalisering.

Om FORCE Technology

GTS-instituttet FORCE Technology er en international rådgivnings- og servicevirksomhed med knap 1.200 medarbejdere, der tilbyder et bredt udvalg af services og løsninger til skibs- og byggeindustrien, medicinal- og forædlingsindustrien, olieindustrien, energi-, miljø- og procesindustrien samt den offentlige sektor.

GTS-institutter

De syv GTS-institutter udvikler nye innovative, teknologiske løsninger og stiller en omfattende infrastruktur af laboratorier og testfaciliteter til rådighed for dansk erhvervsliv. Dermed varetager de en rolle som hele Danmarks forsknings- og udviklingsafdeling på teknologiområdet. GTS-institutterne deltager i både danske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter, hvor ny teknologisk viden ser dagens lys. Det sker bl.a. med udgangspunkt i en omfattende teknologisk infrastruktur af laboratorier og specialistkompetencer, som udgør hjørnestenen i arbejdet med at bringe virksomhederne fremad i deres innovationsproces.
 

DTU Science Park huser

319 virksomheder med 5115 medarbejdere