Sentio Lab

Mentor: Partnerskaber er en central del af forretningsudvikling

Entreprenør, rådgiver og mentor Anja Hoffman, som rådgiver både store virksomheder og startups om frugtbar samarbejde, mener, det er vigtigt for alle typer virksomheder at tænke i partnerskaber.
forretningsudvikling

”Med et stigende fokus på innovation og mere komplekse, nye teknologier er det klart for mig, at partnerskaber er blevet nøglen til udvikling af både etablerede virksomheder og startups. Med al den viden derude, kan ingen gøre det alene,” siger entreprenøren og rådgiveren Anja Hoffmann.

mentor-i-DTU_Science_Park

Hendes fokus er at få virksomheder – både etablerede og nye – til at se ud over sektorer og teknologier, omdanne “varm luft” til reel værdi og forstå, at samarbejde skal være en del af virksomhedens DNA. Hun deler denne rådgivning dagligt i konsulentfirmaet Sentio Lab, oplever det førstehånds i startup’en Flagit, og som mentor i Scion DTU science park.

Man skal skelne mellem værdiskabende partnerskaber og PR

Selvom partnerskaber på tværs af sektorer eller fokus på innovation ikke er noget nyt, har Anja Hoffmann fundet ud af, at der er store udfordringer med faktisk at skabe reel værdi. Nogle virksomheder fremviser innovationsinitiativer, men ofte, ved nærmere eftersyn, er de ikke mere end facadepynt. Hvis danske virksomheder skal styrke innovation i en global kontekst, er der behov for en klarere skelnen mellem partnerskaber, der fremmer innovation – i modsætning til dem, der udelukkende er et PR-stunt, siger hun.

“Nogle virksomheder har oprettet et innovationscenter for at omfavne de nyeste teknologier, tendenser og talenter – men ved nærmere eftersyn kan drift involvere eksisterende systemer, og medarbejderne kan komme fra den eksisterende organisation. Jeg siger ikke, at det er forkert, men det er vigtigt at forstå de grundlæggende dynamikker mellem det eksisterende og det nye – og se potentialet i og udfordringerne mellem de to. Evnen til at være kritisk er måske den vigtigste egenskab i en tid, hvor buzzwords er alle vegne,” siger hun og tilføjer:

”Når virksomheder placerer innovationscentret væk fra virksomheden, bør ledelsen overveje, om dette er den rigtige model. Vil det føre til spredning af den eksisterende forretningsviden, og kunne vores eksisterende viden føre til innovation, hvis vi skabte plads til ny dialog inden for organisationen?”

Gode partnerskaber starter med dig

For at komme godt fra start kræver det, at du starter på niveauet for din egen virksomheds DNA.

”Danske virksomheder er opmærksomme på de nye teknologier, der ændrer den måde, vi driver virksomhed på. Det interessante er, hvordan vi faktisk drager fordel af de muligheder, det giver os, og det afhænger af den enkelte virksomhed – hvor er vi i vores udvikling? Hvilke færdigheder besidder vi? Og hvem kan hjælpe os?” siger Anja Hoffmann.

Det hele kan lyde så luftigt som selve ordet innovation, hvorfor hun altid antager en yderst praktisk tilgang.

“Innovation er blevet et buzzword, og disruption er på regeringens dagsorden. Selvom hun finder dette opmuntrende, er det vigtigt at forstå afhængigheden af partnerskaber for succes, da tom snak alene ikke fremmer Danmarks innovation,” siger hun og forklarer:

“Først skal du forstå dit udgangspunkt og identificere dine ressourcer, og hvordan virksomheden allerede udnytter partnerskaber – på tværs af enheder, for eksempel. Derefter skal du udvikle en forståelse for teknologierne; AI, maskinlæring, blockchain, for eksempel, og vælge dem, der kan være af betydning for virksomheden på kort, mellemlangt og langt sigt,” siger hun.

Tænk ud over din egen industri og kerne teknologi

Anja Hoffmann giver et eksempel: For en mellemstor transportvirksomhed er det kun naturligt at diskutere perspektiverne ved droner og selvkørende lastbiler. Ikke desto mindre er det typisk for etablerede sektorer at se økosystemer i et snævert perspektiv – transport tænker på transport og detailhandel om detail.

”Du skal tænke på tværs af grænser. Med min transportklient valgte vi blockchain og robotteknologi, for smarte kontrakter og automatisering er ikke kun for finanssektoren og fabrikkerne. Du skal være nysgerrig på andre industrier, undersøge de muligheder, der findes, hvornår du skal træffe din beslutning, hvem du skal samarbejde med, udføre eksperimenter med – og om du skal anvende ekstra finansiering for at fremskynde processen. Du skal tænke igennem hele modellen og virksomhedens fremtidige økosystem, siger Anja Hoffmann.

Hun bruger derfor ordet partnerskaber i flertal. Konsekvent.

“Det er langtfra sikkert, at én partner er nok. Nogle partnere gør dig klogere i forhold til teknologi, nogle kan hjælpe dig med at eksekvere – mens andre vil hjælpe ved konstant at udfordre måden, du gør tingene på. Af denne grund skal du udforske forskellige partnerskabsformer,” siger hun.

Mange overser partnerskaber med universiteterne

Anja Hoffmann opfordrer altid virksomheder til at skitsere deres økosystem: Hvilke forskningsmiljøer findes der, industrier, startups og inkubatormiljøer – og hvilke virksomheder eller forretningsmodeller skiller sig ud?

”Mange overser muligheden for at samarbejde med universiteterne. Min transportkunde er for eksempel i dialog med et universitet for at lære mere om en ny teknologi. Dette er en unik mulighed for at tale med forskere med et helt andet mindset. Typisk har de en dybdegående interesse i og viden om et bestemt felt. Derefter er det op til virksomheden at udnytte det fulde potentiale,” siger hun og tilbyder et godt råd:

“Vælg de spændende nye teknologier og tendenser inden for dine specifikke felter. Søg efter innovationsmiljøer som Robotics Valley i Odense eller Scion DTU og udforsk de teknologier, der er tilgængelige.”

Det er nemt for startups at udnytte partnerskaber

Men hvis du endnu ikke er en mellemstor virksomhed, er metoderne så stadig de samme?

”Som hovedregel gælder den samme rådgivning for startups. De er simpelthen friere, mindre bundet af eksisterende relationer, og operationerne er stadig i udviklingsfasen. Men selvom det er vigtigt at forstå partnerskabers nøglevigtighed, skal du også forstå virksomhedstænkning. Ting tager tid, og innovation kræver undertiden tålmodighed,” siger Anja Hoffmann:

“Tålmodighed og innovation optræder normalt ikke i samme sætning. Men hvis begge sider forstår hinanden, hvis virksomheder får adgang til en ny dynamik, ny viden og en anden måde at tænke på i forhold til, hvordan de gør ting, og dermed muligheden for at opnå innovation – og startups får adgang til infrastruktur, som de kan bruge til test – kan de være heldige og sikre finansiering til udvikling af en pilot.”

Denne artikel blev oprindeligt offentliggjort på dansk i det danske tech startup medie TechSavvy.

tandhjul

Fremhæv innovation gennem universitetspartnerskaber

Samarbejde med tekniske forskere kan hjælpe virksomheder med at udnytte nye teknologier til at udvikle nye produkter eller øge forretningspotentialet for eksisterende produkter.

Scion DTU hjælper virksomheder i hovedstadsregionen med at etablere sådanne samarbejder med DTU-forskere gennem projektet Smart Innovation. Indtil videre har vi etableret mere end 60 samarbejdsprojekter fordelt på 12 forskellige forskningsafdelinger – blandt andre elektroingeniør, maskinteknik og databehandling.

Vi oplever gode resultater, og bestræbelserne på at skabe flere universitetssamarbejder inden for rammerne af Smart Innovation fortsætter resten af 2017. Virksomheder kan ansøge her.

Læs om nogle eksempler på sager her eller få et overblik over virksomheder, der i øjeblikket samarbejder med DTU.

Virksomheder, der deltager i Smart Innovation, tilbydes:

  • 400 timers målrettet rådgivning fra forskere ved DTU
  • Forskningsbaseret knowhow til udvikling af nye eller eksisterende produkter
  • Adgang til erfarne forretnings- og ledelseskompetencer
  • Specialiseret erhvervsrådgivning for at sikre den kommercielle virkning af samarbejdet

Kriterier for deltagelse i Smart Innovation

De deltagende virksomheder cofinansierer samarbejdet ved at allokere 800 timer til beslægtet produktudvikling (615 timer) og erhvervsudviklingsaktiviteter (185 timer). Målgruppen for Smart Innovation er etablerede virksomheder med 8-10 fuldtidsansatte, der arbejder med enten hardware og/eller “smart”, “grøn” eller “sundhed” teknologier.

  • Små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden
  • Besidder nødvendige ressourcer
  • Klar til innovation

DTU Science Park huser

319 virksomheder med 5115 medarbejdere