Nanovi

Nanovi gik efter investorer med branchekendskab

Når en virksomhed skal rejse kapital, handler det ikke blot om at tiltrække investorer. Det skal være de rigtige investorer, der udover penge kan tilføre virksomheden netværk, viden og bestyrelseskompetencer. Sådan lyder det fra Jesper Boysen, CEO for Nanovi, der er en del af DTU Science Park og sidste år rejste 15 mio. kr.

Medico-virksomheden Nanovi udvikler flydende vævsmarkører til brug inden for kræftbehandling. Vævsmarkører lægges ind i vævet omkring en kræfttumor forud for eksempelvis strålebehandling. Tumorer i blødt væv kan ikke ses under behandlingen, men det kan markørerne, som dermed hjælper med at guide lægerne til at stråle mere præcist.

Man har længe brugt metalbaserede markører, men professor ved DTU Health Tech, Thomas L. Andresen, havde en smartere idé baseret på biomaterialer. Hans opfindelse førte til, at han i 2012 stiftede Nanovi.

“Nanovis vævsmarkører består af sukkerstoffer, der tilføjes ethanol for at blive flydende. Heri kan blandes forskellige kontraststoffer, som gør markørerne synlige på alle de billedmodaliteter, der anvendes inden for strålebehandling og kirurgi. Materialet indlægges med nål, og efter indlæggelse trækker ethanolen ud og efterlader en klistret markør, som er positionsmæssig stabil,” siger CEO i Nanovi, Jesper Boysen.

Ifølge et studie bliver 99,3 procent af indlæggelser med Nanovis flydende vævsmarkør BioXmark liggende, hvor de skal. BioXmark forventes godkendt til markedsføring i Europa i løbet af 2019. En version af markøren til anvendelse i dyr, PetXmark, er introduceret på det amerikanske marked.

Investorer skal bidrage med mere end penge

Da vævsmarkører lægges ind i kroppen, hører de til i den højeste klasse af medicinsk udstyr i forhold til de regulatoriske krav, der stilles for en godkendelse til markedsføring.

Hver ny markør, Nanovi udvikler, skal igennem samme skrappe godkendelsesprocedure. Og det kræver risikovillige og tålmodige investorer.

Nanovi fik i sine første år kapital fra venturefonde som Vækstfonden og SEED Capital. I maj 2018 havde virksomheden nået et stadie, hvor det gav mening at udvide investorkredsen, og Nanovi rejste 15 mio. kr. med deltagelse af flere nye investorer. Kapital er dog ikke den eneste parameter, der betyder noget:

“Vi valgte at gå efter investorer med et godt kendskab til medico-industrien, så de ikke blot kunne bidrage med penge, men også med netværk, viden og bestyrelseskompetencer. Vores nye bestyrelsesformand er netop én af de nye investorer,” siger Jesper Boysen.

I forbindelse med en næste kapitalrunde vil Nanovi som udgangspunkt tage fat i de samme investorer. Deres branchekendskab betyder, at de har forståelse for de betingelser, der gør sig gældende i industrien. Så længe Nanovi viser fremdrift og når sine delmål, vil erfarne investorer have forståelse for, at det kræver yderligere kapital at komme helt i mål.

Man må ikke undervurdere bestyrelsens rolle

“Hvis man vil tages seriøst hos investorerne, er det rigtig vigtigt at have en velfungerende bestyrelse og en gennemarbejdet strategiplan, som man eksekverer på – og at man holder, hvad man lover undervejs,” siger Jesper Boysen.

Hvis direktion og bestyrelse er på samme linje, er det også nemmere at tiltrække nye investorer, som dermed ikke er i tvivl om, hvor virksomheden vil hen.

“Succes afhænger i høj grad af, at du har et team, der kompetencemæssigt dækker 360 grader. Når man først er nået til kommercialiseringsfasen, er der ikke længere plads til ‘trial and error’. Der skal være styr den mindste detalje – især når det kommer til kvalitetsstyring og det regulatoriske,” slutter Jesper Boysen.

DTU Science Park huser

319 virksomheder med 5115 medarbejdere