Eric er en del af Økonomi og IT i DTU Science Park og er ansvarlig for udarbejdelse af kontrakter, opkrævning af leje, behandling af lejerhenvendelser, opsigelser, flytteopgørelser og juridiske forhold med udspring af kontrakter o.l. Dertil hjælper han også med controlling af forretningsgange, forbrugsregnskaber, restanceopfølgning og sparring med udlejning. Eric drives af at sikre, at administrationen sker efter de indgåede aftaler, og at gældende regler og love overholdes. Han er nysgerrig på juridiske problemstillinger, samarbejde og optimering af processer. Når Eric ikke er at finde med næsen i en lejekontrakt, økonomisystemet eller § i erhvervslejeloven, så er et godt sted at kigge på cykelstien. Her bruges der nemlig mange timer på såvel den daglige pendling som på længere ture rundt om i landet.