Mobilitetshub

Tag en delecykel eller delebil, når du har brug for det

HUB+ giver dig fleksibilitet i hverdagen

Som en del af et europæisk mobilitetsprojekt kan medarbejdere i DTU Science Park i Hørsholm fra den 23. august 2024 benytte eldrevne delekøretøjer gennem et nyt mobilitetshub.

Delekøretøjerne kan f.eks. bruges til og fra arbejde eller imellem eksterne møder, og de kan være et supplement til bus, tog eller egen bil. Der er tale om et testhub med delekøretøjer, herunder elcykler fra TIER og elbiler fra GreenMobility og KINTO Mobility. Derudover får samkørselsordningen, Nabogo, opsamlingssted i HUB+.

Region Hovedstaden ansvarlig for projektet, og Rudersdal Kommune er valgt som testkommune.

HUB+ projektet er et testprojekt, der løber til august 2025.

Dine muligheder med HUB+

Du kan fx tage en:

  • TIER elcykel til Rungsted Kyst St., hvor Kystbanen kører dig til København eller nordpå.
  • GreenMobility elbil til offentlige tilgængelige parkeringspladser GreenMobilitys zone i hovedstadsområdet.
  • KINTO Mobility elbil til egne faste p-pladser i tættere bebyggede områder i Storkøbenhavn.
Samarbejdspartnere

Apps til HUB+

For at komme i gang skal du downloade en af udbydernes apps og oprette dig som bruger. Hent apps her:

TIER:

GreenMobility:

KINTO:

Om HUB+ og mobilitetsprojektet

Region Hovedstaden og Rudersdal Kommune har sammen med Kinto Mobility, Green Mobility, TIER og DTU fået et tilskud på 10 mio. kr. fra EU’s Horizon Europe Støtteprogram til et etablere mobilitetshubs og teste delemobilitet uden for de største byer, og dermed styrke den eksisterende kollektive trafik i kombination med private mobilitetstjenester. Målet er at gøre det nemmere at vælge kollektiv transport eller deleløsninger både i hverdagen og fritiden.

I DTU Science Park i Hørsholm går ca. 3.500 personer på arbejde hver dag, og derfor er det relevant at afprøve flere typer af løsninger på mobilitet. At være vært for testhubben hænger godt sammen med DTU Science Parks indsats med bæredygtige initiativer.  Med HUB+ ønsker vi at gøre det nemmere og mere fleksibelt for medarbejdere i DTU Science Park at bidrage til at nedbringe CO2-udledningen.