13 maj 2021
Artikel

Dall Energy efter kanongodt 2020: Det er svært at bevare pessimismen

I 2020 har Dall Energy, som ligger i DTU Science Park, haft med travlt med særligt to ting, at designe og bygge en 20 MW biomasseovn til energiselskabet Dalkia i den franske by Rouen samt at designe og bygge et 12 MW kraftvarmeanlæg til AffaldPlus i Sorø. 

Arbejdet med projektet i Frankrig blev afsluttet i februar ved den endelige overdragelse til Dalkia. I Sorø bliver der arbejdet lidt endnu, men indkøring og overlevering bliver i løbet af sommeren 2021.

Alt er gået lige efter planen og regnskabet for 2020 overrasker også positivt.

“Det er over vores forventning. Vi har været nervøse for om forsinkelse i vores projekter grundet corona ville få betydning. Men vi ikke været vanvittigt meget forsinkede, og det har derfor ikke belastet vores økonomi synderligt. Samtidig havde vi lavet en aftale med slutkunden i Frankrig om, at de kompenserede for de udgifter, vi ville have i forbindelse med uforudsete hændelser– som f.eks. corona,” siger Jens Dall, stifter og CEO hos Dall Energy, til Energy Supply DK og tilføjer:

“Vi har ikke haft nogle bommerter og fik afleveret hurtigere til Dalkia, end vi troede det var muligt.”

Frankrig & Danmark
Selvom projekterne i Sorø og Rouen har fyldt meget i 2020, så har Jens Dall haft tid til at kigge på nye projekter. 

“Vi har rigtig mange leads i Frankrig. Vores teknologi er blevet hypet godt og det, at vi har afleveret så hurtigt, har været noget af en døråbner i Frankrig,” siger Jens Dall. 

På Dall Energys hjemmebane har det i et par år været lukket land. I 2019 indførtes nyt regelsæt for opførelse af fjernvarmeværker, der benytter halm, træpiller og træflis. Lovgivningen gjaldt ikke have-park-affald, men med en tilføjelse i loven i marts i år om brug af have-parkaffald som brændsel til fjernvarmeværker, har Dall Energy nu igen fået mulighed for at slå sine folder i Danmark.

“Vi er allerede i gang med at snakke med en del mulige kunder,” siger Jens Dall.

Ny teknologi
Ikke nok med, at Dall Energy nu igen kan få fodfæste i Danmark, går virksomheden med en helt ny type teknologi, som Ørsted tidligere har forsøgt sig med på Asnæsværket i Kalundborg. 

“Vi går ind i projektet Pyroneer. Her tager man lavenergibrændsler som via en pyrolyse- og forgasningsproces bliver lavet om til gas og biochar,” forklarer Jens Dall. 

Processen i projektet bygger meget enkelt fortalt på en opvarmning af restproduktet fra spildevandsrensningen til en temperatur på 600-700 grader. Ved opvarmningen vil ca. en tredjedel af restproduktet fra spildevandsrensningen gå på gasform inde i det lukkede anlæg. Den del af restproduktet, som bliver på fast form, separeres fra gassen og bliver til biochar.

Projektet udvikles og demonstreres i samarbejde med Billund Varme og Grindsted Varme.

“Vi har ansøgt EUDP om tilskud til et demonstrationsanlæg og håber at få tilsagn på den ansøgning til juni,” fortæller Jens Dall. 

Forventninger
Dall Energy har altså haft et godt 2020. 

Kogt ned til tal viser bruttofortjenesten 15,9 millioner kroner mod 7,9 året før. Resultatet efter skat landede på 5,2 millioner kroner mod 343.940 kroner året før. 

“Det er som sagt over al forventning. Vi har ikke haft nogle negative overraskelser, kun positive. Vi vækster og går ind i nye teknologier og holder en positiv vækstkurve. Så det er svært at bevare pessimismen,” siger Jens Dall, der dog ikke forventer samme overskud for 2021 som i 2020, men det er dog for tidligt at udtale sig endegyldigt om endnu. 

“Det kan dog gå mange veje stadigvæk,” afslutter han.

 

Kilde: Energy Supply DK