23 maj 2022
Artikel

Godt nyt for naturen: Vi arbejder på at redde fremtiden for højtelsket insekt

De danske sommerfuglearter er i fare for at uddø. Nu har DTU Science Park og Danmarks Naturfredningsforening meldt sig ind i kampen om at sikre fremtiden for de smukke væsner ved hjælp af særlige frøblandinger.

Sommerfuglene har det ikke godt i den danske natur. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er 12 ud af 75 af Danmarks sommerfuglearter allerede forsvundet fra det danske landskab, og gør vi ikke noget nu, kan yderligere 14 sommerfuglearter også forsvinde.

Den gode nyhed er, at Danmarks Naturfredningsforening har lavet særlige frøblandinger, der kan give mad og bolig til flere af de små væsner i den danske natur.

Frøblandingerne er nu spredt ud flere steder i DTU Science Park i Hørsholm – som udgør 3.000 m2 – for at være med til at gøre en forskel for sommerfuglenes fremtid.

Vi mangler simpelthen et varieret planteliv i naturen, og det går blandt andet udover vores insekter

Sommerfuglebestanden afslører alvorlige problemer

Sommerfugle har brug for to ting for at kunne overleve: Værtsplanter til deres æg og senere larver, og foderplanter til næring.

Lige nu er der mangel på både værtsplanter og nektarplanter til sommerfuglene, og det tegner et langt mere alvorligt problem, end man lige skulle forestille sig:

”Antallet af sommerfugle er en indikator for, hvordan naturen har det. Når sommerfugle mangler værtsplanter herhjemme, er det et klart tegn på, at den danske natur er forarmet. Vi mangler simpelthen et varieret planteliv i naturen, og det går blandt andet udover vores insekter,” fortæller Therese Dannisøe Nissen, natur- og miljøpolitiske rådgiver for Danmarks Naturfredningsforening.
Ifølge Therese er problemet menneskeskabt, fordi vi blandt andet har fjernet nektarplanter og pollenplanter, som er vigtige madkilder til sommerfugle og andre insekter. Hvis der hverken er mad eller boliger, står det skidt til:

”Det er nok de færreste, der er klar over, at det skader biodiversiteten at trimme græsplænen og fjerne ukrudt,” fortæller hun. ”Når vi slår græs, gøder jord og fjerner ukrudt, er vi med til at fjerne sommerfuglenes mange levesteder.“

Det skal være vildere end vildt

I Forskerparken i Hørsholm har naturen fået lov til at vokse vildt gennem de seneste 30 år, fortæller Michael Hansen, chefgartner i DTU Science Park og med til at drive projektet, der kan skabe flere værtsplanter for de danske sommerfugle:

”Vi har med vilje bevaret den rå natur i forskerparkens arealer,” fortæller Michael Hansen. ”Hver gang vi planter nyt, er det med fokus på det rige dyreliv, vi har i forskerparken. Derfor er vi også glade for, at vi nu kan være med til at plante de særlige frøblandinger til gavn for sommerfuglene.”
Frøblandingerne består af mange forskellige plantearter, som har én ting tilfælles: Det er plantearter, som normalt hører hjemme i den danske natur. Sommerfugle og andre insekter trives nemlig bedst med hjemmehørende blomster-, plante- og træarter.

Vi skal dog væbne os med tålmodighed, før vi ser frøblandingen blive til sommerfugleplanter, hvis man spørger Therese Dannisøe Nissen:

”En del af arterne i blandingen tager et par år at udvikle. I de første par år vil planterne skulle udvikle sig i omgivelserne, før de kan fungere som værtsplanter for sommerfuglenes larver.”
Hun mener dog, at de cirka 4.500 medarbejdere i DTU Science Park alligevel har noget at se frem til, når vi nærmer os sensommeren i år. Her vil flere af plantearterne få smukke blomster, som sommerfuglene forhåbentligt kan sværme om.

Sommerfugleprojekt skal skabe sommerfugleeffekt

Når DTU Science Park har valgt at være Sommerfuglepartner under Danmarks Naturfredningsforening, er det også i håb om at inspirere andre – ikke mindst virksomhederne i forskerparken.

”Når vi aktivt deltager i kampen om at hjælpe sommerfuglebestanden i Danmark, håber vi på at kunne hjælpe og inspirere vores virksomheder til at være foran på bæredygtighed. Det er i fællesskab, at vi kan gøre en forskel,” siger Michael Hansen.
Therese Dannisøe Nissen deler samme holdning:

”Hvis vi er flere, der gør noget godt for naturen, vil det have en effekt i det store billede,” fortæller hun.

Gå på opdagelse i DTU Science Parks natur

I DTU Science Park i Hørsholm har vi indrettet mødestier, hvor du kan få glæde af de smukke og vilde omgivelser, som forskerparken byder på.

Lige nu er mange af vores planter i fuldt flor, og du kan nyde dem langs vores walk-and-talk ruter – i sensommeren kan du glæde dig til at se de første blomster fra de nysåede sommerfuglevenlige planter. Forhåbentligt vil flere sommerfugle fremover slå deres vej forbi.

>>> Se ruterne her  <<<

DTU Science Park har en ambition om at blive Danmarks første erhvervsområde med en DGNB guld-certificering

I DTU Science Park fokuserer vi målrettet på at træffe bæredygtige valg.

Vi arbejder på at blive Danmarks første erhvervsområde, der bliver DNGB Guld certificeret i 2025. Det betyder, at vi i de kommende år skal måles og omstille til bæredygtige løsninger på over 400 indikatorer såsom biodiversitet, ressourcekredsløb (affaldssortering), energioptimering og meget andet. For at lykkes med det, vil vi samarbejde med virksomhederne i DTU Science Park og ikke mindst inspirere til at arbejde med bæredygtighed.