14 december 2021
Artikel

Bæredygtighed er et bærende element i Chr. Hansens nye hovedsæde

Bæredygtighed spiller en helt central rolle i udvidelsen af Chr. Hansens hovedsæde i DTU Science Park, hvor nye og gamle bygninger bliver koblet sammen. Målet er, at byggeriet skal certificeres efter internationale bæredygtighedsstandarder.

Der bliver arbejdet henimod, at byggeriet skal DGNB-certificeres. Susanne Bennedbæk Site Manager Chr. Hansen

Mere træ og mindre beton. Genvinding af varme. Tættere på naturen.

Det er blot nogle af elementerne i udvidelsen af Chr. Hansens hovedsæde i DTU Science Park, hvor nye og gamle bygninger lige nu bliver bygget og koblet sammen efter den internationale bæredygtighedsstandard DGNB.

“Der bliver arbejdet henimod, at byggeriet skal DGNB-certificeres, og vi har selvfølgelig også meget fokus på bæredygtighed i forbindelse med de materialer, vi bruger,” siger Susanne Bennedbæk, der er Site Manager hos Chr. Hansen.

Desuden vil naturen udenfor så vidt muligt blive skånet og vil til glæde for medarbejderne indgå som en del af nye opholdsarealer, hvor man på tværs af afdelinger kan holde uformelle møder.

Bæredygtighed fylder generelt meget for Chr. Hansen, som i 2019 endda blev kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed af det canadiske medieog investeringsanalysefirma Corporate Knights, fortæller Susanne Bennedbæk.

Ingen grund til at bygge helt nyt

Det er stigende efterspørgsel på Chr. Hansens mikrobielle produkter, der er årsagen til, at virksomheden nu udvider sit hovedsæde, så man kan få plads til nye medarbejdere.

Her tilføjer man 15.000 ekstra kvadratmeter med kontorer, laboratorier, applikationscenter og et kæmpe mødecenter med atrium og kantine, så der i alt bliver omkring 38.000 kvadratmeter på matriklen. De gamle bygninger gennemgår løbende en modernisering, så de også bliver mere energivenlige og bæredygtige.

For der er ingen grund til at bygge helt nyt, understreger Susanne Bennedbæk.

“Vi har boet her siden 1988, og siden da har vi brugt enormt mange ressourcer på at bygge om, bygge til og vedligeholde disse bygninger. Og det er nogle gode, velfungerende bygninger,” siger hun.

Desuden har Chr. Hansen ifølge Susanne Bennedbæk stor glæde af at ligge i DTU Science Park med den smukke skovnatur lige uden for vinduet og adgang til forskerparkens sports- og mødefaciliteter.

PensionDanmark ejer nu Chr. Hansens hovedsæde

Byggeriet har nu været i gang et par år og forventes at stå klar i løbet af 2023.

I begyndelsen var Chr. Hansen selv bygherre på projektet, men valgte siden at indgå en aftale med PensionDanmark, der nu ejer bygningerne og har overtaget rollen som bygherre.

“Det betyder, at vi kan fokusere på det, vi er gode til – nemlig at udvikle og sælge mikrobielle løsninger,” siger Susanne Bennedbæk og fortsætter:

“Før PensionDanmark kom på banen var der rigtig meget omkring myndighedsgodkendelse, som vi selv stod for, og der skal ikke være nogen tvivl om, at det fik vi god opbakning til af DTU Science Park.”

PensionDanmark har til gengæld stor erfaring med at være bygherre.

Her har man også fokus på bæredygtighed og vil gerne satse på byggerier inden for biotek-området, lyder det fra teknisk direktør hos PensionDanmark Ejendomme, Christian Hartmann.

“Vi har udviklet vores eget bæredygtighedsprogram. Vores mål er, at vi ikke opfører nybyggeri med mindre, det er DGNB-guld-certificeret,” siger han.

Byggeriet hos Chr. Hansen vil dog sandsynligvis “blot” opnå sølv-certificering, da det dels ikke er ren nybyggeri og dels fordi PensionDanmark ikke har været med fra begyndelsen.

For hvis man vil opnå guld eller platin, skal kravene fra DGNB indgå i projektet fra allerførste færd, fortæller Christian Hartmann.

Partnere skal leve op til bæredygtighedskrav

Certificering er dog kun ét element i PensionDanmarks bæredygtighedsprogram.

“I programmet præciserer vi, hvad vi forstår ved bæredygtighed, og hvad det vil sige at arbejde med bæredygtighed, når man samarbejdet med os,” siger Christian Hartmann.

Bæredygtighed for PensionDanmark betyder, at et projekt samlet set skal sikre en værdiskabelse.

Samarbejdspartnere får ved projektstart udleveret PensionDanmarks bæredygtighedsprogram, som de skal nikke ja til.

Som eksempler på elementer i programmet peger Christian Hartmann på, at man under et byggeri skal anvende Lean-princippet, have stor fokus på anvendelse af sunde materialer og i størst muligt omfang genbruge materialer – såkaldt upcycling.

“Det sociale ansvar har også stor betydning. Det handler blandt andet om at passe på PensionDanmarks medlemmer, som jo netop arbejder på byggepladsen,” siger han.

Byggeriet af Chr. Hansens hovedsæde har allerede dannet grobund for nye projektsamarbejder mellem PensionDanmark og DTU Science Park, hvor flere nu er på tegnebrættet.