14 februar 2017
Artikel

Godt år for væksten i Forskerparken

Virksomhederne har mulighed for at arbejde sammen, bruge hinanden og bruge de ressourcer, der er til stede og bruge universitetet. Og det, at de gør det, er i høj grad med til at skabe væksten. Steen Donner CEO Scion DTU

For de 250 virksomheder i forskerparken Scion DTU var 2016 et godt år. Otte ud af ti lancerede nye produkter, der blev gennemsnitligt udtaget tre patenter ugentligt, syv ud af ti voksede, og der blev skabt over 240 nye job.

Efter afslutningen af 2016 har forskerparken Scion DTU kunnet konstatere, at der har været tale om et ganske godt år. I en undersøgelse, som forskerparken har lavet blandt virksomhederne, står det klart, at innovationstempoet det seneste år er løftet i Scion DTU i Hørsholm og Lyngby. Således har cirka otte ud
af ti af virksomhederne i forskerparken, som i vidt omfang består af hardwareiværksættere og opstartsvirksomheder, lanceret nye produkter i løbet af 2016, mens det samlede antal udtagne patenter er øget med næsten 40 procent siden 2015.

Hos Patent- og Varemærkestyrelsen kalder man udviklingen for positiv. – Det er rigtig positivt. For at få udstedt et patent, er det blandt andet et krav, at man har udviklet noget, der er helt nyt. For en forskerpark, der netop har fokus på forskning og udvikling, er det derfor vigtigt, at der udtages så mange patenter. Det indikerer meget klart, at virksomhederne i fællesskab lykkedes med at skabe nye og innovative teknologier, siger Jesper Kongstad, der er administrerende direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen.
Han fortsætter: – Vi ved også, at patenter ofte er afgørende for nystartede virksomheder, når de skal søge finansiering eller finde samarbejdspartnere. Også derfor er det rigtig positivt, at man har så meget fokus på at få beskyttet de nye teknologier gennem patenter.

46 nye lejere på et år

Hos Steen Donner, der er administrerende direktør i Scion DTU, er der naturligt nok glæde over udviklingen. – Det ser godt ud hele vejen rundt. Det, at der i høj grad er tale om innovation, gør, at der komme flere produkter på markedet, hvilket igen medfører væksten i virksomhederne og dermed også arbejdspladser, siger Steen Donner.

Den administrerende direktør peger på, at det innovative miljø i forskerparken er med til at give grobund for væksten.
– Virksomhederne har mulighed for at arbejde sammen, bruge hinanden og bruge de ressourcer, der er til stede og bruge universitetet. Og det, at de gør det, er i høj grad med til at skabe væksten. Det, der interesserer os rigtig meget, er, om det skaber noget ekstra værdi, når man tager så mange højteknologisk virksomheder med så mange kloge mennesker og sætter dem sammen på et lille område og gør noget for, at de kommer til at mødes. Og det mener vi jo, at det gør, siger Steen Donner.

I løbet af 2016 fik forskerparken 46 nye lejere, hvilket betyder, at der nu er 250 virksomheder samlet i forskerparken.

Job til borgerne

På rådhuset sidder der en anden mand, som også glæder sig over udviklingen i forskerparken. Det er borgmester Jens Ive (V). – Det betyder meget for os, for det er et udtryk for den selvforståelse, vi har om, at vi skal være en kommune, der understøtter vidensvirksomheder, og det er forskerparken jo fyldt med, siger Jens Ive.
Borgmesteren mener også, at de job, der bliver skabt i forskerparken, hænger godt sammen med kommunens demografi. – Det er i rigtig god samklang med den høje uddannelsesbaggrund, som vores borgere har, at der er et spændende og attraktivt erhvervsområde med jobtilbud tæt på, hvor vores borgere bor, siger Jens Ive.

Administrerende direktør i forskerparken Steen Donner fremhæver ligeledes muligheden for, at kommunens borgere har mulighed for at finde et job i deres bopælskommune som en positiv omstændighed for kommunen. – Jeg tror, at det er meget positivt for kommunen at have spændende arbejdspladser i lokalmiljøet, så
folk ikke skal køre efter deres job, for hvis man vil være en attraktiv bopælskommune, skal man også sørge for attraktive arbejdspladser, siger Steen Donner.

Lytter til behov

Jens Ive siger, at man i kommunen er opmærksom på at gøre sig attraktiv for et område som forskerparken. – Vi forsøger at lytte til, hvad deres behov er. Forskerparken kom jo til os for et par år siden med deres tanker om, hvordan de kunne sætte mere tryk under kedlerne, men det krævede, at der blev lavet en ny lokalplan, og det satte vi så i gang omgående, siger Jens Ive.

– Man bliver klogere af at være her

En undersøgelse fra forskerparken Scion DTU viser, at 2016 var et godt år med vækst i forskerparken. En af virksomhederne, der har haft glæde af placeringen i forskerparken, er Altoo, der er leverandør af måleinstrumenter og løsninger til blandt andet forskning.

Direktør Teit Poulsen er glad for virksomhedens placering. – Det giver nogle gode og oplagte netværksmuligheder, og man får en masse inspiration, fordi man taler med en ph.d.-studerende den ene dag og en virksomhedsleder den næste. Man bliver simpelthen klogere af at være her, og den viden kan man bruge til at skabe værdi for sin næste kunde, siger Teit Poulsen.

For Altoo, der har ligget i forskerparken siden virksomheden blev oprettet i 2009, er placeringen i forskerparken et helt bevidst valg.
– Det giver en troværdighed overfor kunder og leverandører, som har en effekt på vores brand. Fra dag ét havde vi behov for at booste den troværdighed og vores
brand image. Det er vigtigt, når man er en lille, nyopstartet virksomhed, at man skaber troværdighed omkring sig selv og sit produkt, mens selve navnet Scion
DTU også er med til at signalere troværdighed, siger Teit Poulsen, der desuden glæder sig over, at forskerparken ligger tæt på hjemmet i Rungsted.

– For mig giver det livskvalitet, at min arbejdsplads er en del af mit lokalområde, siger Teit Poulsen.

Artiklen er skrevet af Joram G. Menzer fra Frederiksborg Amts Avis.