11 februar 2021
Artikel

Plan for 54.400 kvm boliger og erhverv i Rudersdal Kommune på tegnebrættet

En ny lokalplan for Nærum Erhvervsby skal bane vejen for byggeri af 37.100 kvm erhverv go 17.400 kvm boliger.

En ny, overordnet lokalplan skal skabe de rigtige ramme for de kommende udviklings- og byggeprojekter i Nærum, hvor det er vigtigt, at området især bliver attraktivt for udvikling af videnserhverv, oplyser Rudersdal Kommune.

“Vi ønsker at udvikle området som et stærkt og videnspræget erhvervsområde med tæt forbindelse til resten af byen og med respekt for Nærums særlige karakter og kvaliteter”, siger formand for Bycenterudvalget Erik Mollerup (V).

Planen skal give nyt liv til erhvervsområdet og binde det bedre sammen med den omkringliggende by, de nærliggende vidensinstitutioner samt DTU og DTU Science Park.

Samlet kan der blive tilført yderligere 37.100 kvm erhvervsbebyggelse inden for lokalplanområdet. Der eksisterer i dag 91.000 kvm etageareal erhverv.  Derudover kan der maksimalt tilføres 17.400 kvm boliger.

Ny bebyggelse må i størstedelen af lokalplanområdet opføres i 4 etager. Ud mod motorvejen må der dog opføres bebyggelse i 5 etager. Tagene skal udføres som saddeltage.

Mod Skodsborgvej og Linde Allé må bebyggelse opføres i 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 16 meter. Derved bliver ny bebyggelse mod Skodsborgvej sammenlignelig med det eksisterende byggeri på modsat side af Skodsborgvej.

Baggrunden for udarbejdelsen af rammelokalplanen er, at lokalplanområdet i Fingerplan 2019 er udpeget som særligt lokaliseringsområde. Det giver mulighed for at planlægge for større kontorbyggerier på over 1.500 kvm. Dermed er det muligt at kickstarte omdannelsen af erhvervsområdet i form af en ny rammelokalplan, der fastlægger de fremtidige udviklings- og byggemuligheder i området.

Den nye lokalplan for området tager afsæt i en visionsplan, der er udarbejdet af urbanist og Ph.d. Niels Bjørn, Sted Arkitekter og Primus Arkitekter.

 

Kilde: www.byensejendom.dk