06 marts 2020
Artikel

Positive takter i DTU Science Park – både startup lysten og innovationsgraden lever i bedste velgående

DTU Science Park huser ca. 300 virksomheder, som alle drager nytte af det særlige deep tech-community, der findes her. Muligheden for videndeling og det særlige miljø, synes at have en positiv indflydelse på virksomhedernes fundingmuligheder og innovationsgrad.

“..Det at man har så mange relevante ressourcer lige rundt om en, er helt klart med til at øge sandsynligheden for succes.” Steen Donner CEO DTU Science Park

En årlig analyse

Hvert år udfører DTU Science Park en analyse af virksomhederne i DTU Science Park, for at få en indikation af, hvordan virksomhederne klarer sig. Denne analyse kan give en vigtig indsigt i, hvordan det danske økosystem virker for deep tech-virksomheder, da DTU Science Parks hovedformål er at stimulere deep tech-virksomheder i deres vitale vækst fra startup og videre mod en etableret virksomhed. Med DTU Science Park i ryggen får virksomhederne de nødvendige ressourcer og den rette bundklang over for både samarbejdspartnere, investorer og kunder, som kan sikre de optimale udviklingsmuligheder for virksomheden og deres produkt.

Virksomhedernes muligheder for funding

Muligheden for at få funding er essentielt for virksomhederne i DTU Science Park, da de ofte udvikler et fysisk produkt, som kræver et CE mærke, eller andet, for at kunne komme på markedet. Dette tager tid og koster mange penge og netop derfor, har det været rigtig positivt at se, at virksomhederne i DTU Science Park har rejst hele DKK 600 millioner i funding i 2019. Dette er en vækst fra DKK 400 millioner året før.

”Selvom virksomhederne i DTU Science Park umiddelbart synes at være gode til at rejse kapital, er det stadig et stort problem, at der ikke er funding nok i Danmark og specielt ikke til deep tech-startups. Selvom det lyder af mange penge, er det ikke så meget set i lyset af hvad det kræver at skabe en ny virksomhed og langt de fleste startups i DTU Science Park har stadig store udfordringer med at tiltrække tilstrækkeligt med kapital og bruger unødigt meget tid herpå i stedet for at drive virksomheden” forklarer Steen Donner, CEO i DTU Science Park og fortsætter: ”Hvis Danmark for alvor skal være en attraktiv startup nation, skal vi se kritisk på de nuværende skatteregler for investering i opstartsvirksomheder. Lande som Sverige og England har betydeligt mere attraktive vilkår for risikovillige investorer og det bidrager til at gøre det meget nemmere for startups at hente finansiering og dermed også nemmere at komme hurtigere frem mod succes”

Innovationsgraden i DTU Science Park er meget høj

Et velfungerende marked for risikovillig kapital for nye og innovative virksomheder er også et vigtigt element i at sikre et innovativt Danmark og netop innovation er særlig vigtigt for Danmarks fremtid, da det ofte har været konkluderet at Danmark skal leve af gode ideer. Innovation er derfor grundlaget for en fortsat produktivitetsvækst og har gennem mange år været en central byggesten for fremskridt og økonomisk vækst. En vigtig egenskab ved innovationer er, at de i forskellige dimensioner er ”smitsomme”. En interessant hypotese siger, at produktivitet og innovation stiger, når folk bor og arbejder tæt sammen. Det kaldes ”agglomerationseffekter” og kan bl.a. skyldes den gensidige positive afsmitning af viden blandt beskæftigede. Dette kan være i form af klynger, hvor medarbejderne kan dele deres viden eller ressourcer.

I DTU Science Park ses dette meget tydeligt og bliver anvendt i det daglige arbejde. Her er der bundfæstet et meget stærkt deep tech-miljø, hvor videndeling foregår på gangene, ved kaffemaskinen eller til fælles events.Tallene taler også deres eget tydelige sprog idet næsten 73% af virksomhederne har lanceret nye produkter, services eller koncepter alene i 2019 og der høres dagligt om virksomheder, der enten arbejder sammen, har hjulpet en anden virksomhed eller givet et godt råd videre. Hvis man spørger DTU Science Parks CEO hvordan det kan være at DTU Science Park virksomhederne er så innovative, får man dette svar: ” Det har nok noget at gøre med det DNA der kendetegner mange af dem. Det er udviklingen af nye produkter og nye koncepter, der er deres spidskompetence.”

Gør det en forskel at være del af et deep tech-miljø?

Hver dag møder næsten 4.500 mennesker på arbejde i DTU Science Park og de beskæftiger sig i høj grad med forskning og udvikling af deep tech-produkter.
Til spørgsmålet om det gør en forskel, at de arbejder og ligger i Forskerparken, svarer hele 77 % af direktørerne, at det bidrager positivt for deres virksomhed, at de har valgt at have deres virksomhed i Forskerparken.

For analysens deep tech-startups, har det også en stor betydning, at være del af DTU Science Park, og på hvad Danmark kan gøre, for at fremme deres entreprenør lyst, forklarer Steen Donner: ”Jeg ved ikke hvad Danmark kan lære, men baseret på resultaterne af undersøgelsen og på den feedback vi får fra vores kunder, er der ingen tvivl om, at miljøer som vores skaber værdi for startups og gør livet nemmere for dem. Det at man har så mange relevante ressourcer lige rundt om en, er helt klart med til at øge sandsynligheden for succes.”
I en tid hvor ”Small Great Nation” rapporten melder om en bekymrende faldende tendens på iværksætteri og dennes negative påvirkning på innovation, skal man måske rettet blikket mod DTU Science Park. Her ser det ud til, at formlen for det rette fundament, er tæt på fundet.

Læs også: Biotekselskabet Glycom hos DTU Science Park i Hørsholm er blevet solgt for milliardbeløb