11 december 2019
Artikel

RetailTech Lab etableres i Lyngby

Vidensbyen etablerer national teknologiplatform til detailbranchen

“Et samspil mellem byen, detailhandlen, uddannelsesinstitutionerne og iværksætterne kan være med til at finde fremtidsløsninger sammen til gavn for alle parter i hele landet. Det er helt fantastisk, at vi har fået dette projekt til at lande i Vidensbyen, som kan ruste os til en fremtid, vi ikke rigtigt kender, men dog ser konturerne af.” Claus Nielsen Direktør DTU

Dansk detailhandel halter bagud i digitaliseringen. Samtidig mangler iværksættere med en god idé til branchen en testplatform, der understøttes af forskere, uddannelses- og vidensinstitutioner. Derfor etableres nu et nationalt RetailTech Lab i Lyngby Storcenter centralt i Lyngby i et samarbejde med stærke lokale og nationale partnere. Målet er at øge anvendelsen af ny teknologi i branchen og samtidig hjælpe danske iværksættere på vej. Iværksættere med en god idé til branchen fra intelligente alarmer til virtuelle prøverum eller nye betalings- og leveringsløsninger får nu et levende laboratorium at teste i. Projektet er et toårigt udviklingsprojekt støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Sofia Osmani, borgmester Lyngby-Taarbæk Kommune og næstformand i Vidensbyen er begejstret:

’Lyngby er en stærk handels- og uddannelsesby. Derfor er det oplagt at forankre et nationalt testcenter her, så forskere, butikker og handlende kan få erfaringer med fremtidens teknologier i detailhandlen. Det kan være med til at skabe helt nye muligheder, hvor teknologien kommer til at drive og understøtte handlen og oplevelserne for kunderne. Vi glæder os til resultaterne, som skal kunne udbredes, så det gavner alle byer med handel.’

Claus Nielsen, Direktør på DTU og formand i Vidensbyen tilføjer:

’Digitaliseringen sætter et kraftigt aftryk i detailhandlen i disse år og vil få en stor betydning i forhold til byernes udvikling og overlevelse som handelsbyer. Samtidig giver omstillingen plads til teknologisk udvikling og skabelse af mange nye virksomheder. Et samspil mellem byen, detailhandlen, uddannelsesinstitutionerne og iværksætterne kan være med til at finde fremtidsløsninger sammen til gavn for alle parter i hele landet. Det er helt fantastisk, at vi har fået dette projekt til at lande i Vidensbyen, som kan ruste os til en fremtid, vi ikke rigtigt kender, men dog ser konturerne af.’

’Vi skal give iværksættere og forskere de bedste muligheder for at teste og udvikle teknologier til detailbranchen, så detailhandlen i Danmark kan komme med på digitaliseringsbølgen, og være med til at definere fremtidens detailhandel. Det er et win-win for alle parter. RetailTech Lab i Lyngby skal være en national sandkasse og et udstillingsvindue, hvor vi kan inddrage borgere og besøgende i test i tæt samarbejde med forskere, studerende og iværksættere. Vi vil glæde os til rulle labbet ud i byen og invitere alle interesserede fra hele landet med ombord,’udtaler direktør Marianna Lubanski, Lyngby-Taarbæk Vidensby.

Udover at skabe et nationalt testmiljø, har projektet to andre delmål.

’Vi vil udvikle én fælles digital platform til datahøst og dataanalyse af testdata fra alle de forskellige teknologiafprøvninger, der vil foregå i labbet. Labdata skal via den fælles digitale platform mellem partnerne føde data tilbage til forskere og studerende, der derefter giver feedback til labbets testvirksomheder. Den digitale platform kan samtidig understøtte en samlet by og dermed udvikling af det lokale handelsliv. Vi vil med kombinationen af et lab og en digital platform undersøge, om dette kan være en metode, der kan anvendes af andre danske byer, der står udfordrede overfor digitaliseringen og som leder efter metoder til fastholdelse af et lokalt handels- og byliv, udtaler Michael Dupont, filialdirektør i Magasin og formand for Handelsforeningen i Kgs. Lyngby og fortsætter:

’Jeg håber det giver anledning til, at vi nu kan få løftet den laveste fællesnævner inden for digitaliseringen af de mindste retailere i byen. Der er et stort behov for, at vi får skubbet på og vist dem vejen og vigtigheden af implementeringen af den teknologiske udvikling.’

Endelig er det ambitionen at udvikle komponenter til fagmoduler om teknologiforståelse og -anvendelse i detailhandlen, der kan indarbejdes i uddannelsen af fremtidens arbejdskraft til branchen.

Partnere & samarbejdspartnere i projektet er:

Lyngby-Taarbæk kommune, Lyngby-Taarbæk Vidensby, DTU Compute, DTU Skylab, DTU Science Park, Microsoft, COWI, Danske Shoppingcentre, DEAS, Lyngby Storcenter, Magasin du Nord, Cphbusiness, U/Nord, Handelsforeningen i Kgs. Lyngby, Danske Bank, Niras, Dansk Erhverv med flere.

Læs mere om projektet her