24 maj 2019
Artikel

Tracking af kirurgiske instrumenter kan nedbringe fejl og ressourcespild på hospitaler

I DTU Science Park har Caretag udviklet et sporingssystem, som gør det nemt og hurtigt at lokalisere instrumenter på hospitaler, så de altid er rene og intakte, når de skal i brug. Rigshospitalet anslår, at Caretags løsning kan frigøre ressourcer til 10.000 ekstra operationer om året.

Vi gør ekstremt meget ud af vores brugerflade. Den kan forandre sig med kunstig intelligens, alt efter hvilken situation brugeren er i, og vi bruger meget tid på at observere, hvordan systemet bliver brugt, når der kommer kunder, sygeplejersker og andet personale på besøg. Søren Bilsøe CEO Caretag

I 2020 bliver det lovpligtigt at kunne identificere hvert enkelt kirurgiske instrument på hospitaler, så man sikrer, at instrumenterne altid er rene og intakte, når de skal i brug. Det er ikke nogen let opgave at løse, for hvordan identificerer man lige hver lille pincet, skalpel eller saks – og følger dens færden rundt på hospitalet?

Netop dét har Caretag, som er en del af DTU Science Park, udviklet løsningen på med såkaldt RFID-teknologi. Med Caretags løsning kan hvert enkelt instrument spores over alt på hospitalet med et lille ’tag’, samtidig med at alle oplysninger knyttet til instrumentet, fx om seneste rengøring eller service, følger det enkelte instrument.

Caretags teknologi bygger på RFID-teknologi (Radiofrekvens Identifikation), som anvender radiobølger til at identificere objekter.

”Caretag beskæftiger sig med sporing af kirurgiske instrumenter på et hospital. Og vi sporer overalt. Det er ikke sådan, at vi kun sporer i sterilcentralen eller på operationsstuen. Vi har et totalt work flow, der fungerer hele vejen rundt på hospitalet,” siger Søren Bilsøe, CEO og medstifter af Caretag.

Plads til 10.000 flere operationer om året

Startskuddet for Caretag blev et samarbejde med Rigshospitalet, der gerne ville teste, hvordan man sporer uniformer på hospitalet.

”Vi fik et kælderrum på Rigshospitalet, og så skulle vi demonstrere, at vi kunne fortælle, hvilken sygeplejerske der tog hvor mange t-shirts i hvilken farve. Bagefter skulle vi kunne fortælle, hvor mange der blev smidt til vask bagefter. Hvis vi kunne det, så var de interesserede i at samarbejde. Vi fik en måned til at bygge det hele op, og så viste vi, at det virkede,” siger Søren Bilsøe.

Da Rigshospitalet var overbevist om egenskaberne ved RFID-teknologien og Caretags løsning, indgik de et to-årigt projekt om sporing af kirurgiske instrumenter:

”Vi fik etableret vores ’Tag, Track and Trace’-projekt, og så kom vi i gang. Rigshospitalet var en fantastisk hjælp, fordi vi fik adgang til dygtige folk, der kendte til hele workflowet, arbejdsgangene, reglerne osv. Da vi afsluttede projektet, fortalte Rigshospitalet, at de kunne foretage 10.000 flere operationer om året ved brug af vores løsning. Det gav genlyd i hele verden,” siger Søren Bilsøe.

I drift og i test flere steder i Europa

Caretags løsning er allerede i drift på to hospitaler, et i Tyskland og et i Østeuropa. Og så er der flere pilotprojekter flere steder i Europa, hvor systemet bliver testet. Også producenter af hospitalsinstrumenter viser interesse for Caretags løsninger.

”Vi leverer hele softwaren omkring løsningen. Vi har i dag næsten 20 selvstændige produkter til et hospital, og langt de fleste af dem er udviklet i samarbejde med hospitaler rundt omkring i Europa, som har stillet krav til, at hvis de skal tage produktet ind, så skal det have dét og dét,” siger Søren Bilsøe.

Og ifølge Søren Bilsøe bruger Caretag efterhånden mere tid på at brugerteste deres system end på programmering:

”Vi gør ekstremt meget ud af vores brugerflade. Den kan forandre sig med kunstig intelligens, alt efter hvilken situation brugeren er i, og vi bruger meget tid på at observere, hvordan systemet bliver brugt, når der kommer kunder, sygeplejersker og andet personale på besøg”.

Ny lov baner vejen for Caretag

I maj 2020 træder en ny lovgivning om skærpet kontrol af identifikation af medicinske instrumenter i kraft i EU – det såkaldte ’Medical Device Regulation’ (MDR). Det betyder, at alle hospitaler i EU for fremtiden skal kunne spore deres instrumenter overalt.

Og dér har Caretag fundet et hul i markedet – for ifølge Søren Bilsøe er der ikke andre virksomheder, som er så langt med en løsning til at imødekomme den nye lovgivning.

”Det er dét, vores firma grundlæggende arbejder efter. Vi sikrer os, at alt, hvad vi foretager os, lever op til MDR. Vi er i dag verdens førende på vores teknologi, og det fokuserer vi på at bevare med viden og patenter,” slutter Søren Bilsøe.