09 januar 2024
Artikel

Finansiering i life science: Soft funding og venture kapital

Kapital er nødvendigt i life science og kan komme mange steder fra. Her i artiklen gør vi dig i samarbejde med Kristoffer Riis fra Nordic Innovators og Anders Kjær fra PSV DeepTech klogere på, hvordan du kan rejse kapital i life science. Vi kommer forbi både soft- og hard funding og forskellige finansieringskilder til din teknologi.

Det giver altid mening at kigge på soft funding

Det giver altid mening at kigge på mulighederne for at tiltrække soft funding, hvis man spørger Kristoffer Riis. Han er partner og CCO i Nordic Innovators, der er eksperter i at hjælpe virksomheder med at rejse finansiering til deres innovationsprojekter. 

Soft funding er altid noget, man bør have et overblik over. Det er en finansieringskilde, som kan kombineres med investeringer eller lån, og det kan være en rigtig god kilde til kapital til at komme længere”, forklarer han, og fortæller videre, at det kan spænde fra alt mellem få hundrede tusinde og op til flere hundrede millioner. 

Soft funding dækker over offentlig støtte, som typisk er øremærket til forsknings- og innovationsaktiviteter, og det er kendetegnet ved, at man hverken afgiver ejerandele eller skal betale støtten tilbage. 

Kristoffer Riis, Partner og CCO i Nordic Innovators

Hvornår er soft funding relevant?

Finansiering via soft funding er ofte et spørgsmål om timing. Derfor er det godt løbende at have overblik over mulighederne. Visse programmer støtter forskningsprojekter i deres tidlige stadier, andre programmer støtter senere udviklingsaktiviteter, præ-kliniske forsøg eller aktiviteter, hvor dit projekt har nået en vis modenhed, og hvor du f.eks. er klar til at lave kliniske forsøg.  

Kristoffer Riis siger, at timingen ofte er et spørgsmål om både teknologiens udviklingsstadie, modenhed af virksomheden og finansieringsbehov. Kort sagt skal man være på det rigtige ’sweet spot’, hvor ens stadie og det projekt, man forsøger at opnå støtte til, matcher støttemuligheden.  

Sweet spottet kan være forskelligt alt efter, hvilken funding, du søger. I et program som f.eks. EIC Accelerator, som er et populært europæisk finansieringsprogram målrettet deep tech SMV’er vil det være på technology readiness level (TRL) 5-6. Det svarer for lægemidler til at prækliniske undersøgelser samt dyresikkerheds- og toksicitetstests er afsluttet, og man er parat til fase 1 kliniske forsøg. Eller for medicinsk udstyr at prototyper er demonstreret i et operationelt miljø.  

“I andre europæiske programmer som ’research & innovation actions’ eller ’innovation actions’ (RIA og IA) kan projekterne være bredere, og dermed kan sweet spottet godt være på et tidligere stadie som TRL 3-4, hvor fokus kan være på at demonstrere et indledende bevis på konceptet for det medicinske udstyr eller lægemiddel med in vitro og in vivo forsøg eller modeller.  

Funding fra f.eks. EIC Pathfinder-programmet er også rettet mod endnu tidligere forskningsstadier, som skal lede frem til banebrydende løsninger. 

Finansiering til udvikling

Du bør ifølge Kristoffer Riis løbende tage stilling til soft funding, som en strategisk mulighed i din finansieringsplan.  

Soft funding er særlig relevant i de stadier, hvor du udvikler og tester, og kan være en god mulighed for at finansiere nødvendige udviklingsomkostninger. Er du i gang med at sælge dit produkt, så er soft funding sjældent en god mulighed, da det normalt ikke støtter direkte kommercielle aktiviteter. Det er en finansieringskilde til at hjælpe med at udvikle løsninger og opbygge din virksomhed. 

Det er særligt i de tidlige stadier, at man skal holde soft funding for øje. Det bør indgå i ens finansieringsplan. Der er nogle muligheder, hvis du er tidligt i din proces, hvor du kan få beløb, som en halv million, som du kan komme lidt længere for. Så kan det være, at du får 20 millioner næste gang. 

Kristoffer Riis
Partner og CCO, Nordic Innovators

Soft funding er ikke hurtige penge

Med til soft funding følger også en bureaukratisk proces, da det er offentlige midler, som dit projekt støttes med. Der skal både skrives ansøgning, den skal evalueres, og så skal du efterfølgende løbende redegøre for, hvordan du har brugt støtten. 

Kristoffer Riis siger:

Det er ikke hurtige penge. Det tager tid at ansøge, og der går tid, før du står med penge i hånden. Du får heller ikke udbetalt det hele til at starte med. Beløbet kommer oftest i rater og kan også være bagudbetalt, hvor du selv skal have likviditet i første omgang.

Kristoffer Riis
Partner og CCO, Nordic Innovators

Han fortsætter: ”Soft funding er derfor ikke for alle. Men hvis man er i gang med at udvikle noget nyt, så er det en kilde til finansiering, som man bør tage stilling til løbende og vurdere på lige fod med andre finansieringskilder”. 

Sådan søger du soft funding - step for step

Kristoffer Riis fortæller, at afhængig af støtteprogrammet bør du afsætte alt fra nogle uger til flere måneder til at udforme din ansøgning, og at der godt kan gå 3-5 måneder eller længere, før du får et svar på den. I samarbejde med ham har vi lavet en guide til, hvordan ansøgningsprocessen foregår.

1. Vurder og valider 

Som det første skal du vurdere og validere de forskellige støttemuligheder. Undersøg kriterierne for at ansøge og evalueringskriterierne. Prøv at finde information om hvilke projekter, der tidligere er blevet finansieret for at få en fornemmelse af dine chancer. Lav en due diligence og træf en kvalificeret beslutning, inden du kaster dig ud i det.

2. Forberedelse

Hvis ansøgningen kræver flere samarbejdspartnere, skal du finde dem og få dem engageret i projektet. Tag udgangspunkt i din projektidé og støttemuligheden, og find de partnere, som er afgørende for at nå i mål med projektet. I skal blive enige om, hvad de forskellige roller er i projektet, hvad skal der ske af aktiviteter, og hvad I forventer at stå med til slut. Samarbejdspartnere kan for eksempel være hospitaler, andre virksomheder, universiteter, osv.

3. Skriv din ansøgning 

Din ansøgning kan være alt fra fem-seks sider til over hundrede sider. Ansøgningen er en form for projektbeskrivelse og forretningsplan. Afsæt god tid til at skrive ansøgningen - gerne mindst et par måneder.

4. Genansøgning eller kickoff 

Når du får svar på din ansøgning, har du enten fået afslag eller grønt lys. Har du fået afslag, så overvej om du kan genbruge dele af din ansøgning til andre finansieringsprogrammer. Ofte vil det være muligt at genbruge gamle ansøgninger. Her kan du også prøve at stille dig endnu bedre med gode partnere. Får du grønt lys, skal du have kontrakten på plads med støtteprogrammet og partnerne, og I skal aftale en startdato.

Hard funding gennem venture kapital

Anders Kjær er DeepTech Fund Director i PSV DeepTech og har flere relevante uddannelser – blandt andet fra IMD i Schweiz. Han har stor erfaring med at investere i life science-projekter og med venture kapital. 

“Venture kapital er hard funding, hvor du mod kapital afgiver ejerskab. Eller sagt på en anden måde: Du udvider ejerkredsen. Pengene bruges til at skalere – og det kan være fra helt tidlig stadie med teknologiudvikling til de noget senere stadier, hvor det er salgsmæssig skalering – og formålet er at bygge selvstændige virksomheder, der mangefoldigt kan sælges eller børsnoteres indenfor et årti, forklarer Anders Kjær. 

Anders Kjær, DeepTech Fund Director i PSV DeepTech

En god kemi mellem fond og founder

Ved hard funding afgiver du en ejerandel mod at få kapital og derfor har selskabet efter en investering flere ejere, som er involveret i udviklingen af selskabet. Derfor er det vigtigt, at der er en god dialog og kemi mellem founders, CEO og de nye ejere, siger Anders Kjær. 
 
“Vores investering kommer ikke kun i form af tilført kapital, da vi også ønsker at hjælpe med udviklingen af selskabet. Inden vi investerer, forsøger vi at bruge mest mulig tid med founders for at lære dem at kende. Og vi ønsker at forventningsafstemme ønsker og ambitioner for, hvor selskabet skal hen, og hvordan man skal komme derhen. Når vi har investeret, oplever vores selskaber forhåbentligt, at de har fået en aktiv investor ombord, som både kan og vil hjælpe dem med meget mere end penge”. 

Start dialogen tidligt

Anders Kjærs bedste råd til life science-virksomheder, der søger venture kapital er, at man skal starte meget tidligt af flere grunde. 
 
“Mit generelle råd vil være at række ud meget tidligt. Det er ikke godt for din egen proces at række ud, når pengene er brugt, og det trigger ikke en potentiel investor, hvis du kommer og siger, at kassen er tom om tre måneder. Man skal forstå venturemodellen og man må gerne gøre en indsats for at sætte sig ind i den”, forklarer direktøren og uddyber:

Rækker du ud tidligt, kan du skabe en relation. Det er en del af processen, at vi vurderer de mennesker, vi investerer i. Relationer opbygges over tid, så jo mere tid du har, jo bedre.

Anders Kjær
DeepTech Fund Director, PSV DeepTech

Gør opmærksom på dig selv og få plusser i bogen

Life science-virksomhederne arbejder hen mod et term sheet, hvor investorerne har tilkendegivet, at de er villige til at investere i projektet.  
 
Her kan du give dig selv et forspring ved at gøre opmærksom på dig selv fra et tidligt stadie. Anders Kjær siger, at der for PSV DeepTech ikke er noget, der er for tidligt for dem. 
 
“Har vi ikke haft muligheden for at følge med, kan vi ikke sætte et plus ved selskabet, og så har man – alt andet lige – bare et handicap i forhold til dem, der har været i dialog med os længe. Så mit råd er at række ud til investorer, selvom du ikke skal bruge kapital lige nu. Hvem ved, måske du kan få noget brugbar information med på vejen?”.