27 april 2022
Artikel

Forbedrede vilkår for startups

Danmark har siden årtusindeskiftet opbygget et bæredygtigt økosystem for iværksætteri, der giver liv til mange nye startups hvert år. Det skyldes, at vi har skabt et samfund, der støtter op om iværksætteri, og særligt har en styrket adgang til den nødvendige startkapital, der har været værdifuldt for iværksættermiljøet.
Adgang til værksted

Selvom der er vækst i mængden af iværksættere, er der stadig mangel på egentlige vækstvirksomheder, der skaber jobs og øger eksporten. I DTU Science Park arbejder vi hvert år med 50-100 ambitiøse iværksættere, og vi oplever, at kvalificeret rådgivning ofte vejer tungere end flere penge, puljer og fonde.

Fra startup til scale-up - et internationalt startupmiljø i Danmark

Vi har i mange år haft et hovedsageligt nationalt fokus på vores iværksættermiljø. Skal danske virksomheder virkelig gøre en forskel, skal vores viden og produkter ud over de danske landegrænser.

For at lykkes med det skal vi skabe friere rammer, som startups i Danmark kan udvikle sig i, vi skal være bedre til at hjælpe startups ud på nye internationale markeder, hvor de kan skalere forretningen, og vi skal blive bedre til at tiltrække udenlandske startups og investorer til det danske miljø.

I DTU Science Park bakker vi op om hovedparten af Dansk Erhverv og Dansk Industris mange forslag til en ny iværksætterpolitik, men vi bemærker samtidig, at vores behov for internationalisering og samarbejde med udenlandske investorer, startups og corporates har meget lidt lidt fokus. Derfor har vi sammen med vores startups arbejdet med at identificere de vigtigste udfordringer for iværksættere, og klæder derved vores politikere bedre på til at skabe en iværksætterpolitik, der er baseret på ekspertise og reeelle erfaringer. Vi har også hentet inspiration og konkret viden fra Barcelona, Stockholm, London og Silicon Valley, som alle har et internationalt ophæng og dealflow. Vi kan konstatere, at det er her, det virkelig rykker.

Hovedparten af ”vores” startups arbejder med deep tech; teknologi karakteriseret ved en relativt lang og omkostningstungvej til markedet. Det er startups inden for områder som bioteknologi, robotteknologi, medicoteknologi, kunstig intelligens og grøn omstilling. Vi kalder dem også industrielle iværksættere.

Læs mere herunder om hvordan vi kan skabe bedre forhold for startups og  gøre det danske startupøkosystem mere internationalt.

Hvordan kan vi skabe bedre vilkår for startups?

Hjælpe startups

I Danmark har vi opbygget et stærkt økosystem for iværksætteri, som betyder, at nye virksomheder hvert år skyder op, og mange støttes økonomisk af samfundet. Men vi skal turde kigge ud over Danmarks grænser.

Vi har samlet viden om iværksætteri

Acceleratorprogram

DTU Science Park har arbejdet med iværksætteri gennem de seneste 10 år. Den viden har vi samlet – både struktureret i surveys og rapporter for alle vores programmer, men også gennem vores medarbejderes mere end 100 års erfaring, lytning og sparring med startups.