09 juni 2022
Artikel

Hvordan kan vi skabe bedre vilkår for startups?

Vi har samlet viden fra over 250 startups, og har identificeret tre områder, hvor Danmark kan skabe bedre vilkår for startups.
Hjælpe startups

Danske startups nemmere ud i verden

Danske startups, og særligt deep tech-startups, har et enormt internationalt vækstpotentiale. Vi har været gode til at skabe et stærkt miljø, hvor der bliver udviklet nye og banebrydende teknologier, men nu er tiden moden til, at vi også fokuserer på at skalere vores startups, og for danske startups er skalering lig med internationalisering. Det betyder, at vi med fordel kan skabe nogle rammevilkår, der gør det nemmere for danske startups at være born global. Der har været talt om born globals i mange år, men der er ikke kommet flere af dem.

Startups skal lettere komme ud på internationale markeder. For dette har de brug for lokal indsigt, specialiseret viden og erfaring samt adgang til lokale netværk, som kan hjælpe dem videre.

I Danmark er skalering lig med internationalisering. Startups i Danmark kan typisk ikke vokse sig særlig store, før de bliver nødt til at kigge på det internationale marked. Det vil sige, at det ofte er meget små virksomheder, der skal ud og være internationale.

Steen Donner
CEO, DTU Science Park

Flere udenlandske startups til Danmark

I Danmark har vi opbygget et stærkt økosystem for iværksætteri, som betyder, at nye virksomheder hvert år skyder op, og mange støttes økonomisk af samfundet. Startups konstaterer dog at vi skal turde kigge ud over Danmarks grænser. Protektionistiske rammer for startups i Danmark betyder at udenlandske startups har svært ved at etablere sig. 

Danmark er et lille marked, hvilket både er en svaghed, men også en stor styrke. Det er nemlig mindre risikofyldt for en startup at teste et produkt i Danmark end i et land med et større marked. Samtidig er Danmark et af de mest digitaliserede samfund i verden og dermed på forkant i mange sammenhænge. Kommer udenlandske startups til Danmark og tester produkter, vil det skabe ringe i vandet og have gode afsmittende effekter på resten af økosystemet. Således kan vi se Danmark som et testland.

Flere udviklingsrammer for startups – i alle livets stadier

Iværksættere ønsker at iværksætte. Det er simpelt. Se krav, der stilles til dem, er langt fra simple. I Danmark, om end intentionen er god, er vi ved at drukne iværksættere i flere regler, flere dokumentationskrav, flere fonde, flere støtteordninger, flere midlertidige tilskud osv. I stedet for at skabe verdens bedste iværksætterøkosystem, oplever vores startups, at vi i praksis har skabt et virvar af bureaukrati, tidsspild og uhensigtsmæssigt anvendte ressourcer, som fjerner vores iværksætteres fokus fra at udvikle deres forretning.

Ønsket er, at give iværksættere gode, men friere rammer for at drive virksomhed . Og så skal vi gøre det nemmere at starte og arbejde i en iværksættervirksomhed i alle livets stadier.

For iværksættere, der allerede har en etableret karriere og en familie at forsørge, er risikoen ved at kaste sig ud i iværksætterlivet større. Men samtidig viser undersøgelser også, at iværksættere med tidligere erhvervserfaring har større sandsynlighed for at skabe en succes. Ved ikke at opfordre de lidt ældre iværksættere med erhvervserfaring til at tage skridtet mister vi derved både viden, erfaring og diversitet i vores iværksættermiljø.