Juryprincipper

Principper for udvælgelsen af jurymedlemmer

Det er afgørende, at juryerne er sammensat på den mest hensigtsmæssige og uvildige måde. Derfor arbejder vi med en række kriterier for udvælgelse af deltagere i vores juryer. Retningslinjerne har til hensigt at sikre, at det altid er de mest kompetente medlemmer, der indgår i juryen, og at disse er fuldstændig uvildige i forhold til de virksomheder, de skal vurdere.  

  • Alle juryer sammensættes med kompetencer og diversitet for øje.
  • Ingen kan sidde i en den samme jury mere end tre gange.
  • Intet jurymedlem kan have interesse i virksomhederne, der skal bedømmes, hverken som mentor, advisor, bestyrelsesmedlem, investor eller nær personlig relation af anden art.
  • Jurymedlemmer kan ikke investere i virksomhederne, der skal bedømmes, i en periode på seks måneder efter bedømmelsen.
  • Jurymedlemmer må ikke tage billeder eller på anden måde offentliggøre noget om virksomhederne eller deres deltagelse i DTC.

Udvælgelse af jurymedlemmer sker efter følgende proces:

  1. På baggrund af kompetencer og diversitet opbygges en database af potentielle jurymedlemmer.
  2. Til en konkret jury udvælges en shortliste af relevante kandidater til den specifikke jury.  
  3. Kandidater på shortlistens habilitet tjekkes. 
  4. Den endelige kandidatliste genereres. 
  5. Udvælgelse og kontrakt med hvert enkelt jurymedlem. 


Læs mere om Danish Tech Challenge.

Eksterne juryer

I Danish Tech Challenge bruger vi eksterne juryer til både at udvælge de virksomheder, der skal med i programmet, og til at bestemme hvem der vinder konkurrencen og dermed Industriens Fonds Iværksætterpris.