12 december 2023
Artikel

Patent i life science – hvordan beskytter du din opfindelse?

Patent i life science er en nødvendighed for at kunne rejse kapital. Bliv klogere på alt fra ansøgning til udstedelse af patent i dette interview med Helle Friis Svenstrup, AWA Denmark A/S.
Patentbeskyttelse Patent i life science

Patenter er vigtige og spiller en stor rolle inden for alle innovative brancher – og især inden for life science, hvor udviklingen af nye produkter foregår over lang tid og i et konkurrencepræget marked. Som virksomhed kommer du ikke udenom at tage stilling til patenter. Både dine egne patentmuligheder men også andre virksomheders eksisterende patentrettigheder.

Vi gør dig sammen med Helle Friis Svenstrup klogere på, hvad et patent er, hvad det kræver at opnå patent, og hvilke trin du skal igennem i ansøgningsprocessen. 

Hun er leder af Life Science-teamet, partner hos AWA og været patentrådgiver i mere end et årti. 

Awa - Patent i life science
Helle Friis Svenstrup, AWA Denmark

Har du gjort en opfindelse kan du søge patent

Definition: Et patent er et stykke lovtekst, hvor du fortæller andre om din opfindelse. Her skriver du også, hvad andre ikke må gøre. Så har du opfundet et nyt lægemiddel og fået patent på det, må andre ikke producere, sælge eller markedsføre produktet. Et patent gælder som udgangspunkt i 20 år.

Som udgangspunkt kan alle, der har gjort en opfindelse, søge og opnå patent forudsat, at opfindelsen:

 • er ny
 • besidder opfindelseshøjde
 • er industrielt anvendelig

En opfindelse er ny, hvis den ikke har været beskrevet eller produceret før noget sted i verden. En opfindelse har opfindelseshøjde, hvis den ikke er åbenlys for en fagperson.

”Det kan betyde, at din opfindelse har en overraskende effekt. F.eks. kan det godt være overraskende, at et kendt lægemiddel bruges til behandling af en anden sygdom, end den stoffet var kendt for. Kravet er, at din opfindelse skal være væsentligt anderledes end det, man kender i forvejen”, siger Helle Friis Svenstrup og uddyber:

“Vores kunder bliver ofte overraskede over at kravene til opfindelseshøjde ikke er højere, end de er, idet mange opfindelser kan virke åbenlyse, efter de er gjort.”

Helle Friis Svenstrup
Patentrådgiver og partner hos AWA Denmark

Det er derfor en god ide at få hjælp af en objektiv ekspert til at identificere præcis, hvad du skal forsøge at patentere. Du kan opnå patent på både produkter, processer samt anvendelsen af disse. 

Strategiske overvejelser ifm. patentering

Inden for life science er patenter afgørende for en virksomheds overlevelse. Hvis en virksomhed ikke har beskyttet sin innovation med patenter, er det simpelthen ikke muligt at rejse kapital. Det gælder både den første seed finansiering og de efterfølgende runder.  Man kan derfor med rette sige, at patenter udgør selve fundamentet for en life science virksomhed. 

Nogle af de vigtige overvejelser du bør tage stilling til i forbindelse med patentering, kan du med fordel diskutere med en patentrådgiver. Disse overvejelser kan ifølge Helle Friis Svenstrup for eksempel være: 

 • Hvad, hvor og hvornår passer innovationen ind i virksomhedens forretningsplan, og hvilken værdi har den for virksomheden? 
 • Hvordan ser markedet ud i de relevante lande? 
 • Hvad er ’go to market’-strategien (timing er vigtig)? 
 • Hvornår forventer du at få en markedsføringstilladelse af produktet eller andre regulatoriske godkendelser? 

En patentrådgiver kan hjælpe dig med alle disse og andre vigtige IP-strategiske overvejelser. 

Et patent er ikke en brugsret – men en forbudsret

Et patent giver ikke retten til at udnytte en opfindelse, men retten til at afholde andre fra at udnytte en opfindelse. Det er derfor af afgørende betydning at være opmærksom på andre virksomheders patenter. 

“Det er meget vigtigt at forstå skellet mellem, at man ikke får eneret ved opnåelse af patent. Det er andre, der får et forbud.”

Helle Friis Svenstrup
Patentrådgiver og partner hos AWA Denmark

Du kan hermed sagtens få patenter, der overlapper noget, du allerede selv har patent på, ligesom Helle Friis Svenstrup forklarer, at man kan få forskellige former for patent på sit produkt. 

En analyse, der afdækker andre virksomheders patenter, kaldes en Freedom To Operate (FTO) analyse og udformes typisk i samarbejde med en patentrådgiver.  

Et patent er en stor investering – er det prisen værd?

“Du skal overveje værdien af det, du har opfundet. Det er dyrt at indlevere en patentansøgning, og du betaler årsgebyrer i hvert land, patentet er udstedt i”, forklarer Helle Friis Svenstrup.   

Hun fortæller, at patentet hurtigt kan koste 50.000 kroner i ansøgningsproces + en masse arbejdskapacitet. Dertil skal der sendes et brev til myndigheder, som har en pris, ligesom det er klogt at hyre en rådgiver, der kan hjælpe med hele processen.   

Men det kan i længden vise sig at blive dyrere at spare på patentarbejdet. 

”Patentprocessen er dyr og kompleks, men da den udgør selve eksistensgrundlaget for de fleste life science-virksomheder, er der ikke nogen vej uden om,” udtaler Helle Friis Svenstrup og uddyber: 

Såfremt man gør sit hjemmearbejde ordentligt og får opbygget en patentportefølje af en høj kvalitet, vil virksomhedens værdi stige væsentligt i forbindelse med kapitalrejsning.

Helle Friis Svenstrup
Patentrådgiver og partner hos AWA Denmark

Patentansøgning: Step for step

Skal du til at søge patent i life science – eller overvejer du, om det er en god idé? 

Her får du ansøgningsprocessen i konkrete steps. 

1. Specificer opfindelsen og beskriv, hvordan den skiller sig ud

Har du en opfindelse, du vil have patenteret, skal der udarbejdes en ansøgning. 
 
”I ansøgningen beskriver du, hvad der allerede findes inden for det tekniske område, du arbejder med, og ofte er det nødvendigt at dokumentere opfindelsen med laboratorie- og/eller kliniske data,” fortæller Helle Friis Svenstrup og fortsætter:  
 
”Herefter beskriver du din opfindelse i detaljer og specifikt, hvordan opfindelsen adskiller sig fra den nærmeste teknik.” 
 
Herefter indleverer du ansøgningen til patentmyndigheden i det relevante land og betaler de tilhørende gebyrer for, at myndighederne må søge efter opfindelsen. 

2. Din ansøgning godkendes – eller myndighederne ønsker mere information

Når myndighederne har behandlet din ansøgning, vil den enten blive godkendt, fordi den overholder kriterierne, eller også vil de rejse et antal indvendinger. 
 
”Myndighederne kan have fundet rettigheder, som er relevante for opfindelsen, hvor de gerne vil have udspecificeret, hvordan din opfindelse skiller sig ud. De kan også bede om dokumentation. Sommetider er det nødvendigt at dokumentere effekten af opfindelsen med yderligere data for at få et patent igennem,” fortæller Helle Friis Svenstrup. 
 
Der er ikke et entydigt svar på, hvor lang tid det tager at få en patentansøgning godkendt. Det kan gå lynhurtigt eller meget langsomt alt efter myndighedernes krav og ansøgningens indhold. 

3. Hvilke lande vil du have patent i?

Når din patentansøgning bliver godkendt, er det ikke ensbetydende med, at du er dækket i alle europæiske lande.  Et patent er en national rettighed. 

Du skal derfor søge om patent i alle de lande, hvor du ønsker beskyttelse. 

4. Du har nu et patent

Når du har fået formalia på plads i de europæiske lande, hvor du vil have patentet til at gælde, har du fået et gyldigt patent. 
 
Et patent gælder i op til 20 år, hvor patentet fornyes hvert år i løbet af de to årtier. Det koster et gebyr at forny sit patent årligt, og for patenter, som dækker et læge- eller plantebeskyttelsesmiddel, er der mulighed for en forlængelse i op til yderligere fem år. 

Værd at vide om patentbeskyttelse i life science

Der er mange ting at tage stilling til, når du skal søge patent i life science-verdenen. Derfor har vi listet en række ting, som er værd at vide, når du skal søge patent.

 • Et patent varer i op til 20 år og skal fornys hvert år – det betaler du et gebyr for.
 • Alle kan søge patent – i life science er det ofte et vilkår at have patent.
 • Generelt skal du vælge i hvilke lande, du ønsker at opnå patent.
 • Fra 1. juni 2023 kan du ansøge om et enhedspatent, der pt. gælder i 17 forskellige europæiske lande.
 • Vil du have patent globalt, kan du indlevere en PCT-ansøgning, der gælder i 170 lande i 30 eller 31 måneder. Men efter den periode skal ansøgningen videreføres i hvert land.

Vil du vide mere om patent og ansøgningsprocessen, kan du blive klogere på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

Du er også velkommen til at kontakte AWA Denmark og høre mere om mulighederne.