20 februar 2024
Artikel

Vejen til succes: En trin-for-trin guide til at sikre EIC Accelerator

Har du udviklet en banebrydende ny teknologi med høj risiko/gevinst, der har potentiale til at skabe helt nye markeder, og søger du finansiering til at skalere dit produkt? Så kan EIC Accelerator være en oplagt mulighed. I denne artikel guider vi dig trin-for-trin igennem processen med at sikre den meget eftertragtede EIC Accelerator. Få indsigt i ansøgningsprocessen, hvem det er et match for, hvor stor succesraten er og insider tips til at sikre dig EIC Accelerator.
EU finansiering

Hvad er EIC Accelerator?

EIC Accelerator er et prestigefyldt EU-program, der udbydes af Det Europæiske Innovationsråd (EIC) med det formål at støtte banebrydende innovationer og ambitiøse iværksættere. 

Programmet støtter: 

 • Startups og SMV’er, der med banebrydende teknologier sigter mod at skabe nye markeder eller disruption i eksisterende. 
 • Innovationer forankret i videnskabelige opdagelser eller teknologiske fremskridt (deep tech) med stort markedspotentiale. 
 • Innovationer, der kræver betydelig finansiering over en længere periode og er for høj-risikofyldte for private investorer alene. 

Formålet med EIC Accelerator er  ikke  at støtte EU-politik, men at skabe vækst og jobs. 

Hvordan sikrer du dig EIC Accelerator?

Det kræver omhyggelig planlægning og meget forberedelse at sikre sig EIC Accelerator, men udbyttet er også betragteligt.

Kristina Jensen, Chief Commercial Officer fra Go-Pen ApS, udtaler:

Finansieringen har gjort det muligt for GO-Pen ApS at accelerere udviklingen af vores produktportefølje så vi kan imødekomme flere typer insulin, skalere vores produktionskapacitet, opbygge en taktisk kommerciel strategi og accelerere udrulningen i flere lav- og middelindkomst-lande. Det har også betydet, at vi udvider vores team for at kunne betjene de 11 millioner mennesker med diabetes, der har brug for adgang til en prisbillig insulinpen.

Kristina Jensen
Chief Commercial Officer, Go-Pen 

I de næste afsnit kigger vi nærmere på typerne af bevillinger, hvilke virksomheder der er et match til programmet, insider tips til din EIC Accelerator og trinnene i ansøgningsprocessen. 

Der er tre typer bevillinger i EIC Accelerator

Du kan ansøge om en af følgende typer finansiering. Det er vigtigt at sikre, at din profil og de aktiviteter, du søger finansiering til, passer med den ønskede finansiering og er godt begrundet.

 • Blandet finansiering; Bevilling & investering 
  Hvis virksomheden har brug for støtte til udvikling (TRL 5/6 til 8*), implementering og opskalering. 
 • Kun bevilling
  Hvis virksomheden kan dokumentere tilstrækkelige økonomiske ressourcer til implementering og opskalering (TRL 9*). 
 • Kun investering
  Under forudsætning af, at virksomheden tidligere har fået tildelt midler, og finansieringen er nødvendig for yderligere ekspansion. 

* TRL (Technology Readiness Level) er en metode til at vurdere udviklingsstadiet af teknologier mellem forskning og kommerciel tilgængelighed.

Hvilke typer virksomheder og projekter har bedst chance for at få finansiering?

MedTech- og disruptive IT-virksomheder med patenteret ny teknologi har historisk set haft en højere succesrate med at få EIC Accelerator. 

Disse produkter kommer ikke i betragtning til EIC Accelerator: 

 • IT-platforme, der ønsker at opnå kritisk masse af brugere så den kan anvende kunstig intelligens.
 • Nye disruptive forretningsmodeller baseret på kendt teknologi.

Insider tips til din EIC Accelerator-ansøgning

Det handler ikke kun om at have en banebrydende innovation. Det handler i lige så høj grad om at præsentere en overbevisende case med produktets markedspotentiale, skalérbarhed og samfundsmæssige indvirkning. Du kan øge dine chancer for at sikre EIC Accelerator-bevillingen, hvis du strategisk tilpasser din ansøgning til programmets målsætninger og synliggør, du har en solid forretningsplan. 

Rasmus Mørk, teamleder hos Greater Copenhagen EU Office, deler her nogle insider tips til virksomheder, der søger EIC Accelerator støtte: 

“Du bør betragte din ansøgning til EIC Accelerator-programmet som et investorpitch med et tvist. For at modtage finansiering skal du overbevise EU om, at du kan udnytte fordelene som ‘first-mover’ med et teknologisk gennembrud, der kan give et højt overskud. Dette overskud antager man derefter bliver geninvesteret i virksomheden for at skabe vækst og jobs i Europa. Det handler ikke om, hvordan dit projekt understøtter EU-politik, da den samfundsmæssige fordel primært ses som et tegn på markedsbehovet i EIC Accelerator-programmet,” forklarer Rasmus Mørk. 

Du bør betragte din ansøgning til EIC Accelerator-programmet som et investorpitch med et tvist. Tvistet handler om den argumentation, du skal opbygge for at vise behovet for EU-finansiering. Du skal vise, at dit projekt har en høj risiko-/gevinstprofil.

Rasmus Mørk
Team leader, Greater Copenhagen EU Office

Rasmus Mørk fortsætter: “Hvis dit EIC Accelerator-finansierede projekt er vellykket, vil risikoen falde til et acceptabelt niveau for private investorer. Med ekstra investering fra EU kan du fuldt ud udnytte fordelene som first-mover.” 

EIC Accelerator ansøgningsprocessen

Ansøgningsprocessen til EIC Accelerator kræver omhyggelig forberedelse og udførelse. Det kan derfor være en fordel at hyre erfarne konsulenter til at hjælpe med at søge. Hos Greater Copenhagen EU Office får medlemmerne økonomisk støtte til at skrive EU-ansøgninger.

Da det er en meget tidskrævende proces, er det vigtigt at overveje, om programmet stemmer overens med dine forretningsmål og kriterierne for at søge, inden du går i gang. Især eftersom den samlede succesrate for danske ansøgere ifølge Rasmus Mørk kun er 6% (7% i EU).

Succesraten for ansøgninger i 2022

Trin 1
 • Danmark: 75 %
 • EU: 64 %
Trin 2
 • Danmark: 32 %
 • EU: 23 %
Trin 3
 • Danmark: 18 %
 • EU: 31 %

Danske ansøgninger: 6% 

EU ansøgninger: 7% 

En anden afgørende faktor, du skal overveje, er timingen og udviklingsstadiet af din virksomhed. Rasmus Mørk understreger vigtigheden af at sikre ekstern finansiering (softfunding eller via business angels) inden du søger EIC Accelerator. Uden tidlig finansiering er din virksomhed og innovation måske ikke egnet til programmet. 

“Du har brug for ekstern finansiering, før du ansøger om EIC Accelerator. Ellers er det ikke et match.” 

Rasmus Mørk
Team leader, Greater Copenhagen EU Office

Her er et overblik over de tre trin i ansøgningsprocessen til EIC Accelerator. 

Trin 1: Kort ansøgning

Det første skridt er at indsende en kort ansøgning, hvor du skal: 

 • besvare spørgsmål om dit team, markedspotentiale og videnskabelige gennembrud/disruption. 
 • indsende en præsentation (pitch deck) med max. 10 slides (pdf). 
 • lave en video på max. 3 minutter, hvor du fortæller om din motivation for at søge. 

Du kan søge løbende.  

Ansøgningen vurderes typisk inden for fire uger. Hvis din ansøgning opfylder de grundlæggende kriterier for EIC Accelerator, og du får mindst tre ‘GO’s fra juryen, bliver du inviteret til at forberede og indsende en fuld ansøgning. 

Trin 2: Fuld ansøgning

Efter du er gået videre, har du 12 måneder til at færdiggøre din fulde ansøgning. Der er deadlines to gange om året. Se EIC Accelerators hjemmeside for datoerne. 

 • Udfyld skabelonen til den fulde ansøgning omhyggeligt (ca. 100-siders forretningsplan). Spørgsmålene omfatter bl.a. kommerciel strategi, markedsparathed, skaleringsevne og teamets kompetencer. 
 • Tre eksperter vurderer din ansøgning inden for fem uger. Du skal have tre GO’s for at fortsætte til trin 3; et personlig interview.  

For mere information om ansøgningsprocessen og adgang til links og skabeloner, se denne FAQ-side om programmet. 

Trin 3: Interview med EIC-jury

Hvis din ansøgning opfylder alle kriterier, modtager du en invitation til at deltage i et interview med en EIC-jury. 

 • Interviewet finder sted ca. 8-9 uger efter fristerne i trin 2. Interviewet fokuserer på dine finansieringsplaner, virksomhedens værdi, acceleration i EU og dit team. 
 • Under interviewet ønsker juryen, at du synliggør vækst – eller som minimum en plan der verificerer markedspotentialet eller en positiv ROI. Hvis du ikke kender de næste skridt på din vækstrejse, er programmet ikke et match. 
 • Der må højst deltage 3 repræsentanter til interviewet. 

EIC-panelet består af 4-6 jurymedlemmer. Du får svar inden for tre uger. 

Bemærk: Du kan kun ansøge to gange. Hvis du får afslag to gange, får du et års karantæne. 

Held og lykke med din EIC Accelerator ansøgning!