DTU Science Park

Den perfekte Danish Tech Challenge deltager – en mytologisk størrelse eller bare sund fornuft?

Vi har nu kørt Danish Tech Challenge for Industriens Fond i fire år og har haft 80 virksomheder igennem vores koncept for acceleration. Undervejs har vi gjort os nogle observationer og overvejelser omkring, hvilke typer teams, personer og idéer, der får mest ud af programmet – og nu hvor vi åbner for den femte ansøgningsrunde, vil vi gerne dele disse observationer bredt. Der er ingen grund til at antage, at det kun er i forhold til DTC, at disse ”typer” klarer sig bedst, men vi ved det jo reelt ikke.
Danish Tech Challenge deltager

I forhold til hvad der til dato har voldt deltagerne de største udfordringer, er det hævet over enhver tvivl, at tilstedeværelsen af betalende kunder i horisonten er klart nummer et – med en meget stor margen.

Bo Petersen
Technology Development,
DTU Science Park

Kort om DTC (Danish Tech Challenge)

DTC-konceptet består af fire måneders acceleration af 20 udvalgte virksomheder, der gennem et styret forløb i et Open Office setup, introduceres for ti nøje udvalgte temauger. Core-teamet i DTC består af en forretningsudvikler, en produktudvikler, en programchef og en projektkoordinator, der tilsammen hjælper med at sikre fremdrift med de udfordringer, der ligger hos dem. Virksomhederne støttes, udover af core-teamet, med konsulentbistand på alt fra jura, patent, revision, test og teknik, samt støttes desuden med CAD- CAE, Biz og cloud software, 3D-print og endelig tilskud til komponentindkøb. Vi har desuden et veludstyret værksted in-house med måleudstyr, håndværktøj, 3D-print og laser cutter, hvor prototyper kan tunes og debugges.

Monetizable pain

I forhold til hvad der til dato har voldt deltagerne de største udfordringer, er det hævet over enhver tvivl, at tilstedeværelsen af betalende kunder i horisonten er klart nummer et – med en meget stor margen.

Det handler om, at ens Customer Validation skal være baseret på andet end et stort og inderligt ønske. Customer Validation må ikke forveksles med, at man har fundet brugere, der udviser stor sympati, endsige begejstring for produktet/idéen, for det er ofte på plads. Det handler om, at produktet skal kunne bidrage med så stor en værdi for et segment, at der også er købere til det.

Working Prototype

Fire måneder er kort tid – og da vi også har et stramt tematiseret forløb, er det ikke kun en fordel, det er en nødvendighed, at man har en virkende prototype, der kan demonstrere de differentierende funktioner. Niveauet behøver ikke at være prangende, en fuglerede er fin, men der må helst ikke være tvivl om, at konceptet virker. Det er der ikke tid til. Har man til gengæld en prototype, er der meget hjælp at hente og mange fejl kan undgås, når vores samlede ressourcer kigger over skulderen på virksomheden.

Coachable

Vi tillægger ”coachability” af team og minimum af founder en afgørende betydning. Med daglig interaktion med alle teams, er det en forudsætning for os, at deltagerne er villige til at lytte og reflektere og indgå i en åben dialog. Til gengæld lover vi, at vi er det samme.

Time is money

Det er begrænset, hvad der kan korrigeres på fire måneder. Det kender alle, der har forsøgt at indføre selv mindre ændringer i organisation eller produkt, så når man på så kort tid skal gennemgå hele biksen, fra forretning til produkt, kræver det et dedikeret team – på begge sider af ligningen. Den første forudsætning er derfor, at der er et team til at tage fra – og at de er beslutningsduelige – dvs. founders, ikke løst tilknyttede ressourcer, der skal afvente tilladelse.

Relevant team – present

Al erfaring fra DTC viser, at man øger sin chance for succes, hvis man stiller med et relevant team – helst helt fra start, men ellers i løbet af den første måned. Det er vigtigt, at kunne dele opgaver med sit team, og via tilstedeværelsen på matriklen er sparring med både core-teamet og de øvrige deltagere lige ved hånden. At kunne få vendt et spørgsmål umiddelbart – måske ovenikøbet få det afklaret på stedet, er indlysende vigtigt og sikrer fremdriften. Det er klart, at virksomheden ikke kan gå i dvale i forhold til omverden i de fire måneder, så naturligvis er der kundemøder, konferencer og messer, men i det omfang at det er muligt, bør man henlægge sin dagligdag til DTC på DTU Campus.

In summary

Som også antydet i overskriften af dette indlæg, så hæver vi os ikke meget over sund fornuft med ovenstående forudsætninger og ønsker til deltagerne. Men det kræver hårdt arbejde, at man er proaktiv og bruger de ressourcer, der er til stede. Til gengæld er det det hele værd.

Den ”perfekte deltager” har forstået, at alle de ting vi gennemgår og spørger ind til, naturligvis indgår i enhver virksomheds vej mod såvel investeringer som markedet. Og den ”perfekte deltager” ser det åbenlyse tidspres som en venlig hånd, der sikrer, at der prioriteres, således at ressourcerne ikke brændes af på det man allerede kan – men på det, der mangler.

Vi håber, at ovenstående vil være til hjælp og inspiration for dette års ansøgere og ser frem til endnu en travl sæson i DTC.

DTU Science Park huser

319 virksomheder med 5115 medarbejdere