Roche

Roche vil styrke innovationsmiljøet i og omkring DTU Science Park

Roche Innovation Center Copenhagen har i årtier været en del af det unikke innovationsmiljø, som DTU Science Park og DTU danner ramme om, og nu vil den globale koncern skrue op for engagementet i hele økosystemet. ”Vi føler en klar forpligtelse til at bidrage til udviklingen af det danske startupmiljø, for det er også det, vi selv udspringer fra,” lyder det fra Bo Ritsmar, Site Head i Roche Innovation Center Copenhagen.

Verdens største lægemiddel- og diagnostikvirksomhed, Roche, har mere end 70 medarbejdere ansat på Roche Innovation Center Copenhagen beliggende i DTU Science Park i Hørsholm. Tilbage i 2014 købte Roche den danske biotekvirksomhed Santaris Pharma, som er en pioner inden for udvikling af innovativ medicin til patienter.

Og det er ikke tilfældigt, at de fandt sig til rette i forskerparken i Hørsholm.

”Santaris Pharma flyttede ind i DTU Science Park helt tilbage i 2003, og det var der flere gode grunde til. Vestpå kan de noget med vind, i Odense har de samlet sig om robotter, men her i københavnsområdet har vi en af verdens førende klynger inden for pharma og biotech”, siger Site Head, Bo Ritsmar. Han er ansvarlig for Roche Innovation Center Copenhagen, som er et af Roches i alt syv globale innovationscentre verden over.

Nærhed til dygtige samarbejdspartnere i forskerparken eller tiltrækning af talent fra lokalområdet eller universiteterne giver stor værdi for os. Vi samarbejder også direkte med DTU i forskellige projekter, som skal sikre, at vi bidrager til det stærke innovationsøkosystem, vi har her.

Bo Ritsmar
Site Head, Roche Innovation Center Copenhagen

Forskningssamarbejde i en coronatid

En af hjørnestene i DTU Sciences Park er den tætte relation til en af verdens førende tekniske universiteter, Danmarks Tekniske Universitet. Historisk set har langt størstedelen af alle virksomheder i forskerparken samarbejdet med DTU.

I det herrens år 2020, hvor vi alle har været udfordret af coronapandemien, har det imidlertid været en udfordring for flere af forskerparkens virksomheder.

I DTU Science Parks årlige undersøgelse af forskerparkens virksomheder, Deep Tech Insights, har knap halvdelen svaret, at de har samarbejdet med DTU. Det gælder også for Roche, som endda er lykkes med at søsætte et nyt projekt, som skal styrke tilknytningen til iværksættermiljøet i og omkring DTU.

”Vi føler en klar forpligtelse til at bidrage til udviklingen af det danske startupmiljø, for det er også det, vi selv udspringer fra. Samtidig har vi som innovations- og forskningscenter også brug for, at der hele tiden udvikles ny teknologi og skubbes til grænser for, hvad vi kan udrette”, siger Bo Ritsmar.

Adgang til laboratorie og kompetencer

I første omgang er det ikke planen, at Roche skal investere kapital i startups, men snarere tilbyde deres kompetencer, ekspertise og erfaring:

”Vores umiddelbare tilgang er, at vi vil hjælpe med knowhow via vores tilstedeværelse i hele værdikæden af udvikling af lægemidler og behandlinger, og måske på længere sigt åbne for en bredere teknologisk support.”

I DTU Science Park samarbejder to ud af tre virksomheder med andre virksomheder i forskerparken, og derfor er det også naturligt for Roche at kigge mod forskerparkens inkubator, Futurebox, for at spotte startups at samarbejde med:

”Det er noget vi arbejder på i øjeblikket. Vi vil bl.a. starte en dialog med Futurebox om et samarbejde, som kan gavne både Roche og de relevante startups, der er en del af inkubations- eller accelerationsprogrammerne i Lyngby ”, siger Bo Ritsmar.

DTU-samarbejde til dataindsamling

Roche Innovation Center Copenhagen søsætter hele tiden nye projekter, som kan blive til ny medicin, hvilket der så arbejdes videre med i andre dele af den globale Roche-organisation. Men noget af det, der især fylder hos Roche for tiden er mulighederne i vores mobile devices:

”Hvordan kan mobile enheder, som vi bærer rundt på konstant, være med at til at forebygge og behandle sygdomme. Den data man kan udlede fra vores smartphones kan fortælle meget om vores fysisk og sundhed. For os ville det være interessant at kigge ind i et samarbejde med DTU om, hvordan vi indhenter og behandler denne type data, som jo i sagens natur er meget følsomme”, siger Bo Ritsmar.

DTU Science Park huser

319 virksomheder med 5115 medarbejdere